Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ludwig Faigl


  • * 30.07.1874 Brno – † 29.10.1914 Halič (Polsko)


  • architekt a stavitel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Přestože působil především jako stavbyvedoucí, projektant a architekt ve Vídni, několik jeho projektů bylo realizováno též v Moravské Ostravě. Už v roce 1904 zvítězil společně s Karlem Trollem v soutěži architektonických návrhů nového evangelického chrámu, stavba tzv. červeného kostela na dnešní Českobratrské ulici byla provedena v letech 1905–1907. Podle urbanistické koncepce bratra Ignatze navrhl pro majitele realit Dr. Karla Krause čtyři bloky obytných činžovních domů na místě staré tzv. Krausovy kolonie (1910–1911). Pro téhož investora projektoval roku 1912 tříposchoďový obchodní a obytný dům zaujímající celou jednu frontu náměstí Františka Josefa (dnes Jiráskovo).
   Po vypuknutí první světové války byl v srpnu 1914 povolán do rakousko-uherské armády. Padl na východní frontě na blíže neurčeném místě v Haliči jako c. k. poručík 24. zeměbraneckého pěšího pluku a velitel 5. setniny.
   Angažoval se v hnutí zaměřeném na pokračovací školství, vzdělávání dospělých a sociální reformu.


  • vzdělání

   c. k. Vyšší státní průmyslová škola ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   Záslužný kříž 3. třídy s válečnou dekorací


  • zaměstnání

   stavitel Johann Tomaschek v Seredi, kreslič a stavbyvedoucí
   stavební správa arcivévody Albrechta v Żywci (dnes Polsko)
   městský stavební úřad v Moravské Ostravě, kreslič (1894–1895)
   stavební rada Franz von Neumann jun. ve Vídni, asistent

  • odborné a zájmové organizace

   spolek Volksheim ve Vídni, člen výboru
   Vídeňský lidový vzdělávací spolek (Wiener Volksbildungsverein), člen výboru


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karl Kraus


  • sourozenci

   Ignatz Faigl


  • ulice

   Českobratrská
   Jiráskovo náměstí


  • stavby

   Kristův kostel
   Českobratrská


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 19. 12. 2022