Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Konrad Ohnhäuser


  • * 20.01.1872 Odry (okr. Nový Jičín) – † 11.07.1921 Vladivostok (Rusko)


  • učitel, průkopník lyžařského sportu


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny soudního úředníka. Působil v německém školství na Ostravsku, vyučoval přírodopisu, chemii, fyzice a matematice. Měl rovněž oprávnění k výuce stenografie, kterou učil na vyšší reálce a obchodní škole pro dívky v Moravské Ostravě. V roce 1903 absolvoval prázdninový kurz pro odborné učitele kupeckých pokračovacích škol na Obchodní akademii ve Štýrském Hradci, v letech 1905–1906 univerzitní kurzy pro učitele v Innsbrucku a Bílsku, účastnil se též biologického kurzu pražské německé univerzity při hydrobiologické stanici v Doksech (okr. Česká Lípa). V roce 1912 se ucházel o místo ředitele chlapecké měšťanské školy v Inzersdorfu (dnes m. č. Vídně).
   Od přelomu 19. a 20. století se v Moravské Ostravě angažoval v německé spolkové turistice. Organizoval pravidelné výlety a podílel se na značení turistických tras v Beskydech. Později přestoupil do místní sekce Beskidenvereinu ve Vítkovicích, kde byl členem výletního výboru a tiskového výboru. Společně s Hayo Tjarks Oltmannsem patřil k průkopníkům lyžování v Beskydech, tehdy ještě v rámci zimní turistiky. Společně podnikli v roce 1902 první lyžařský výstup na Lysou horu. V zimě 1904/1905 přizvali do Beskyd Mathiase Zdarskyho, jednoho ze zakladatelů alpské lyžařské techniky, aby zdejší zájemce školil v umění jízdy na lyžích. Zasedal ve výboru pro zimní sporty vítkovického Beskidenvereinu a stal se hlavním organizátorem nejstarších veřejných lyžařských závodů, pořádaných zejména na Lysé hoře. V roce 1910 se podílel na zřízení samostatného odboru zimních sportů ve Vítkovicích, jehož byl zvolen předsedou a který měl více než sto členů. V témže roce organizoval rovněž lyžařský kurz na Bílém Kříži, kde instruktáž prováděli úspěšní sportovní lyžaři F. Bernhofer a R. Gasser z rakouského Wintersportklubu. Především jeho přičiněním se z Bílého Kříže stalo v posledních letech před první světovou válkou středisko zimních sportů se sjezdovkou pro alpské lyžování, sáňkařskou dráhou i skokanským můstkem. Lyžařský sport chápal nikoli jako vedlejší činnost turistů v zimním období, ale jako samostatné sportovní odvětví a svébytnou a specifickou součást horského turismu.
   Krátce po vypuknutí první světové války narukoval k zeměbraneckému pluku č. 13, s nímž byl nasazen na ruské frontě. Jeho rakouský patriotismus, loajalita k císaři a německé národní cítění se u něj projevovaly vysokou bojovou morálkou a válečným odhodláním. Byl povýšen do hodnosti praporčíka. V červnu 1916 padl do zajetí u města Irbit v permské gubernii. Válečné útrapy a dlouholetý pobyt v zajateckém táboře jej natolik vyčerpaly, že nepřežil komplikovanou cestu domů přes Sibiř a Dálný východ.


  • vzdělání

   učitelský ústav v Opavě (maturita 1890)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy (1892)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy (1895)

  • vyznamenání a pocty

   stříbrný Záslužný kříž s korunou


  • zaměstnání

   obecná škola v Moravské Ostravě, učitel (1892–1895)
   německá měšťanská škola chlapecká v Moravské Ostravě, odborný učitel (1895–1904)
   měšťanská škola chlapecká ve Vítkovicích, odborný učitel (od 1904)

  • odborné a zájmové organizace

   Beskidenverein, sekce v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích


  • prameny, literatura


  • osoby

   Hayo Tjarks Oltmanns


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 19. 12. 2022