Encyklopedie města Ostravy !!!

Friedrich Schuster, Zdroj: Archiv VÍTKOVICE, a. s.

  ing., Dr. mont. h. c. Friedrich Schuster


  • * 1863 Vídeň – † 1.9.1932 Vídeň


  • technik-hutník, manažér, generální ředitel Vítkovického horního a hutního těžířstva (VHHT)


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


  • zajímavé okolnosti

   Do dějin Vítkovických železáren se zapsal jejich komplexní reorganizací, modernizací a racionalizací výrobních zařízení a metod, které směřovaly ke zvýšení technické a výrobní produktivity a výraznému růstu objemu výroby.


  • vzdělání

   nižší reálné gymnázium
   vyšší reálka
   vysoká škola technická Vídeň


  • dílo

   Literární:
   Die Stahlproduktion Österreich-Ungarns
   Das Talbot-Verfahren im Vergleich mit anderen Herdfrisch-Verfahren


  • zaměstnání

   chemik v laboratořích Vítkovických železáren (od 1887)
   provozní inženýr na Žofinské huti (od 1888)
   technický sekretář gen. ředitele VHHT (od 1893)
   generální ředitel VHHT (1.7.1901-31.12.1915)

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední svaz průmyslníků Rakouska


  • obrazy

   img0605.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   29. 4. 1904
   Ustavující schůze Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v roce 1904


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 27. 02. 2019