Encyklopedie města Ostravy !!!

Advokát JUDr. Alois Hilf, předseda Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě. Zdroj: Archiv města Ostravy.

  JUDr. Alois Hilf


  • * 23.09.1851 Prostějov – † 26.07.1934 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • advokát, komunální politik, veřejný pracovník, podnikatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z nemajetné židovské rodiny, jeho otec zemřel, když mu bylo 15 let. V Moravské Ostravě se trvale uchytil, když se mu podařilo získat uvolněné advokátní místo po Dr. Jakobu Schüllerovi. Jeho ostravská advokátní kancelář patřila ve své době k nejvyhledávanějším, klientelu tvořili především zástupci zdejší podnikatelské buržoazie. Vynikal skvělou znalostí zákonů, schopností účinně pojmout kauzu a také velkým řečnickým talentem.
   V letech 1885–1918 byl pravidelně volen do obecního výboru Moravské Ostravy. Od roku 1905 byl též členem městské rady. Patřil k významným představitelům německy mluvící části moravskoostravské společnosti. Angažoval se v rozvoji lokální dopravní infrastruktury či německého středního školství - zasloužil se o vznik německého gymnázia v roce 1896 jako soukromého ústavu, o rok později již financovaného městem a roku 1907 postátněného. Rovněž z jeho iniciativy bylo v roce 1902 v Moravské Ostravě založeno německé dívčí lyceum (reformní reálné gymnázium). Poskytoval všestrannou podporu, včetně právního poradenství, při realizaci plánů na stavbu městské divadelní scény.
   Byl čelným představitelem ostravského židovstva, bezprostředně po založení zdejší náboženské obce vykonával v jejím rámci důležité funkce. Pod jeho předsednictvím se Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě stala třetí největší v Československu, měla přes deset tisíc členů a hospodařila s milionovým rozpočtem. Při příležitosti jubilea čtvrtstoletí jeho předsednictví byla při obci založena nadace na podporu ostýchavých chudých.
   Uplatnil se též v oblasti finančnictví a průmyslového podnikání. Před rokem 1918 stál po dlouhá léta v čele direktoria Moravskoostravské spořitelny, po vzniku ČSR zůstal členem jejího správního výboru a místopředsedou revizního odboru. V roce 1902 se podílel na založení Dziedického důlního těžířstva, které v Czechowicích nedaleko Bílska otevřelo kamenouhelný závod Silesia. Až do roku 1917 byl prezidentem těžířstva a současně výkonným ředitelem podniku.


  • vzdělání

   Právnická fakulta univerzity ve Vídni


  • zaměstnání

   advokátní kancelář JUDr. Carla Richtera, koncipient (1876–1881)
   samostatný advokát v Břeclavi (1881–1882)
   samostatný advokát v Moravské Ostravě (1883–1934)

  • politická orientace

   němečtí liberálové

  • odborné a zájmové organizace

   Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě, místopředseda, předseda (1903–1934)
   Svaz židovských náboženských obcí na Moravě, předseda
   Nejvyšší rada židovských náboženských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, viceprezident
   spolek Deutsches Haus, předseda stavebního výboru
   Männergesangverein, předseda


  • obrazy

   img2155.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Carl Richter


  • události

   2. 6. 1892
   Ustaven spolek Deutsches Haus


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 26. 01. 2023