Encyklopedie města Ostravy !!!

Ředitel měšťanské školy v Mariánských Horách Heřman Adamovský (1872–1934). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Heřman Adamovský


  • * 07.04.1872 Brušperk (okr. Frýdek-Místek) – † 16.07.1938 Poděbrady (okr. Nymburk)


  • učitel, ředitel školy, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Ve všech svých působištích se zapojoval do českého národního života a pracoval v místních spolcích. V Zábřehu nad Odrou (m. č. Ostravy) založil odbor Národní jednoty pro východní Moravu a sdružil tamní živnostníky v odboru Průmyslové, živnostenské a obchodní jednoty, který se stal nástrojem českého ekonomického nacionalismu proti zájmům německého velkokapitálu Vítkovických železáren. Zastupoval učitelstvo ostravských měšťanských škol v Okresní školní radě v Moravské Ostravě. Po odchodu na odpočinek přesídlil do rodného města.


  • vzdělání

   obecná škola v Brušperku (1878–1885)
   německá nižší reálka v Moravské Ostravě (1885–1888)
   učitelský ústav v Příboře (1888–1892)
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy (1894)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy (1900)


  • zaměstnání

   utrakvistická škola v Místku, podučitel (1892–1895)
   obecná škola v Přívoze, zatímní učitel, definitivní učitel (1895–1902)
   česká dívčí měšťanská škola v Moravské Ostravě (1902–1904)
   měšťanská škola dívčí v Zábřehu nad Odrou, definitivní odborný učitel (1904–1918)
   měšťanská škola v Mariánských Horách, ředitel (1918–1934)

  • politická orientace

   člen Národní demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   Národní jednota v Mariánských Horách, předseda
   Masarykova liga proti tuberkulóze v Mariánských Horách, jednatel


  • obrazy

   img2154.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 26. 01. 2023