Encyklopedie města Ostravy !!!

Architekt a stavitel Jóža Dvořák (1874–1959). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Josef (Jóža) Dvořák


  • * 27.02.1874 Nové Hrady (okr. Ústí nad Orlicí) – † 18.10.1959 Ostrava


  • architekt a stavitel, stavební podnikatel, filatelista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny krejčovského mistra a chalupníka. V roce 1904 přesídlil z východních Čech do tehdejší Polské Ostravy a o tři roky později zde založil samostatnou stavební firmu. Realizoval řadu veřejných i soukromých staveb na Ostravsku a v širším regionu. V Moravské Ostravě patřili k jeho klientům zejména představitelé národnostně českých středních vrstev, např. přestavba velkoměšťanského domu obchodníka střižním zbožím Emanuela Rottera na hlavním náměstí (1912). Byl též autorem nerealizovaného projektu chaty českého turistického spolku Pobeskydská jednota slezská na Prašivé (1912). Zakázky však dostával i od německých a německožidovských stavebníků, např. přestavba kina Elite v Moravské Ostravě (1912–1913), rekonstrukce domů v polskoostravském Podzámčí aj. Po určitou dobu podnikal ve spojení se stavitelem Hugo Herrmannem, s nímž pro Vítkovické kamenouhelné doly stavěl v letech 1906–1907 několik domů v Šalomounské kolonii, ale též třeba německou obecnou školu v Polské Ostravě. Pro obec Polskou Ostravu prováděl v letech 1908–1909 rovněž rozšíření obecní a měšťanské školy na Hladnově, tělocvičnu při měšťanské škole, respektive sokolovnu na Hřivnáčově ulici (1911) nebo nemocniční pavilon (1914). Ve firmě zaměstnával i svého mladšího bratra Silvestra, zednického mistra. V době první světové války byl povolán do rakousko-uherské armády. Po návratu z fronty obnovil 1919 své stavební podnikání. Firma, kterou vlastnil společně se stavitelem Cyrilem Kučerou, realizovala např. v letech 1923–1924 stavbu Husova sboru ve Slezské Ostravě, projektovanou v kubistickém slohu. Stavěla obytné domy pro Vítkovické kamenouhelné doly a Severní dráhu Ferdinandovu v Hrušově a Slezské Ostravě. Podnik se však dostal do třímilionového dluhu a v roce 1929 skončil v konkurzním řízení.
   V meziválečné době prováděl četné stavby na severovýchodní Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. Získal veřejné zakázky na stavbu školních budov v Opavě, Krnově, Bruntále či Novém Jičíně, stavěl obytné domy ve Svinově (m. č. Ostravy), poštovní úřady ve Slezské Ostravě a Českém Těšíně aj. Byl uznávaným soudním znalcem v oboru stavitelství. Od roku 1941 byl veřejným společníkem ve firmě, kterou založil společně se svým synem Josefem a která byla v roce 1948 znárodněna.
   Angažoval se v sokolském hnutí na Ostravsku. Byl známým filatelistou, jehož sbírky patřily k nejcennějším v Československu. Proslulá byla jeho sbírka razítek na starorakouských známkách.


  • zaměstnání

   samostatný stavební podnikatel v Polské Ostravě (od 1907)
   firma Dvořák & Kučera, s. r. o., ve Slezské Ostravě, společník a obchodvedoucí (1919–1929)
   koncesovaný stavitel (1929–1941)
   firma Jóža Dvořák a spol., veřejný společník (1941–1948)
   Československé stavební závody, n. p., Ostrava (1948–1951)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub českých filatelistů v Moravské Ostravě, předseda
   Internationaler Philatelisten-Verband Mährisch Ostrau, místopředseda
   tělocvičná jednota Sokol


  • obrazy

   img2156.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Dvořáková (Piatrná)


  • děti

   Josef Silvester (Jóža) Dvořák
   Oldřich Dvořák
   Vladimír Dvořák
   Vlasta Dvořáková


  • sourozenci

   Silvestr Dvořák


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 26. 01. 2023