Encyklopedie města Ostravy !!!

Stavitel Ing. Jóža Dvořák (1904–1988). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Josef Silvester (Jóža) Dvořák


  • * 31.12.1904 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 21.09.1988 Ostrava


  • stavitel, amatérský fotbalista, sportovní funkcionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   Ostrava: střelec historicky první branky SK Slezská Ostrava (v zápase s rezervou Slovanu Moravská Ostrava, hraném 4. 3. 1923)
   nejlepší střelec SK Slezská Ostrava v letech 1923, 1924 a 1926

  • zajímavé okolnosti

   Přestože nepatřil mezi účastníky schůze v hostinci U Dubu 8. 9. 1922, na níž padlo rozhodnutí o ustavení amatérského fotbalového klubu SK Slezská Ostrava (dnešní FC Baník), bývá právem považován za jednoho ze zakládajících členů. Do klubu přestoupil z tzv. Studentské XI k 1. 1. 1923. Na schůzi 14. 2. 1923 byl zvolen prvním klubovním kapitánem a rovněž trenérem. Hrával na postu středního útočníka. Ve stejném klubu hrál rovněž jeho mladší bratr Vladimír. Oba se podíleli na rychlém postupu klubu z nejnižší soutěže do I. třídy. Vedle toho se zapojil do pracovní skupiny pro stavbu hřiště na Kamenci, připravil jeho plány a odborně řídil stavební práce. Jeho aktivní hráčská kariéra netrvala s ohledem na studijní a později pracovní povinnosti dlouho. Navíc se musel vyrovnávat se zdravotními omezeními, zejména krátkozrakostí. Od počátku 30. let se v důsledku generační obměny mužstva nadále v klubu angažoval již jen jako funkcionář, pracoval v klubovním výboru či se podílel na vedení fotbalového oddílu. Zastupoval jej v komisi Moravskoslezské divize, do níž se SK Slezská probojoval roku 1934. Stal se též klubovním kronikářem a archivářem, této činnosti se systematicky věnoval více jak čtvrtstoletí. Především jeho zásluhou byly podchyceny úplné počátky klubu i obecně historie fotbalu ve Slezské Ostravě. Na konci 30. let, když se klub v souvislosti s postupem do ligy začal profesionalizovat, opustil postupně všechny funkce v něm. Své další působení ve vedení vnímal jako neslučitelné s ideály amatérského sportu, které vyznával. Pečoval nadále pouze o archiv klubu a sbíral vzpomínky pamětníků k historii ostravského fotbalu. Byl autorem červeno-bílo-modrého klubového znaku, který se s různými dobovými modifikacemi používá dodnes.


  • vzdělání

   Česká zemská vyšší reálka v Moravské Ostravě (1916–1923)
   České vysoké učení technické v Praze, architektura a pozemní stavitelství


  • zaměstnání

   firma Dvořák & Kučera, s. r. o., ve Slezské Ostravě, (1928–1929)
   firma Jóža Dvořák a spol., veřejný společník (1941–1948)
   Československé stavební závody, n. p., Ostrava (od 1949)


  • obrazy

   img2184.jpg

   img2185.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Josef (Jóža) Dvořák
   Anna Dvořáková (Piatrná)


  • sourozenci

   Oldřich Dvořák
   Vladimír Dvořák
   Vlasta Dvořáková


  • události

   8. 9. 1922
   Založení fotbalového klubu SK Slezská Ostrava v roce 1922


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 26. 01. 2023