Encyklopedie města Ostravy !!!

Martin Šmiřák, Zdroj: 50 let sokolské župy Moravskoslezské [1947]

  prof. Martin Šmiřák


  • * 26.8.1875 Myslík (o. Frýdek-Místek) – dnes část obce Palkovice – † 3.9.1959 Rychnov nad Kněžnou


  • profesor a zemský inspektor tělesné výchovy, člen a činovník Sokola


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny pasekáře Martina Šmiřáka v Myslíku, kde navštěvoval obecnou školu. Po studiích na Učitelském ústavu v Příboře působil na obecné škole v Moravské Ostravě. Později vyučoval tělesnou výchovu na Českém státním gymnáziu v Moravské Ostravě. Martin Šmiřák se oženil s Růženou, roz. Ochranovou (*1871) a roku 1900 se jim narodil syn Svatopluk. V době I. světové války narukoval a sloužil u 16. praporu polních myslivců. Roku 1922 přijal místo profesora na Českém státním gymnáziu v Brně. V roce 1924 byl jmenován zemským odborným inspektorem tělesné výchovy. Byl aktivním členem Sokola, roku 1897 byl jednotou moravsko-ostravskou vyslán do cvičitelské školy ČOS, zastával různé funkce od cvičitele po župního náměstka či náčelníka. Prof. M. Šmiřák byl autorem první příručky pro cvičení dorostu, která byla vydána župním nákladem v roce 1909, stál u založení Sportovního klubu Moravská Ostrava, za dlouholetou práci v Sokole byl oceněn plaketou ČOS „Na stráž“. Do Sokola přivedl také svého syna Svatopluka Šmiřáka (1900-1942), který byl rovněž aktivním Sokolem a činovníkem spolku.


  • vzdělání

   Obecná škola Myslík
   Učitelský ústav Příbor (maturita 1895)

  • jiné pocty

   plaketa ČOS „Na stráž“


  • dílo

   Osnova cvičení pro dorost (1909)
   Články v sokolském tisku


  • zaměstnání

   2. česká chlapecká škola obecná Moravská Ostrava
   České státní gymnázium Moravská Ostrava
   České státní gymnázium Brno
   Odborný inspektor tělesné výchovy

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (I. náměstek župního náčelníka, župní náčelník, cvičitel)
   Sportovní klub Moravská Ostrava (zakládající člen)
   Kulturní rada pro Ostravsko (předseda)


  • obrazy

   img2158.jpg

   img2159.jpg


  • děti

   Svatopluk Šmiřák


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 13. 01. 2023