Encyklopedie města Ostravy !!!

Svatopluk Šmiřák, Zdroj: Nepokořeným (1948)

  JUDr. Svatopluk Šmiřák


  • * 8.11.1900 Moravská Ostrava – † 7.7.1942 Oranienburg (Německo)


  • advokát, činovník Sokola


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny profesora Martina Šmiřáka a jeho ženy Růženy v Moravské Ostravě. Roku 1911 nastoupil ke studiu na České státní gymnázium v Moravské Ostravě, kde v roce 1919 složil maturitní zkoušku. Ve vzdělávání pokračoval v letech 1919-1923 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií pracoval u Okresního soudu v Brně a na Státním zastupitelství v Brně, od 1. 1. 1926 byl koncipientem u advokáta JUDr. Bohumíra Šavrdy a později (1931) samostatným advokátem ve Frýdku.
   Po vzoru svého otce se zapojil do práce v Sokole. Zastával různé funkce (cvičitel, místonáčelník) v sokolských jednotách svého momentálního působiště (Praha, Brno, Ostrava a Frýdek). Jako znamenitý řečník organizoval kursy a přednášky. Po okupaci republiky byl pronásledován a dne 1. 9. 1939 zatčen, byl vězněn v Ostravě a v prosinci 1939 převezen do Vídně. Dne 10. ledna 1940 byl transportován do koncentračního tábora Sachsenhausen u Oranienburgu, kde roku 1942 zemřel.
   Svatopluk Šmiřák byl ženatý s advokátkou JUDr. Květoslavou, roz. Zemanovou (*1901) a měli dvě děti, syna Svatopluka (*1932) a dceru Jarmilu (*1937).


  • vzdělání

   České státní gymnázium Moravská Ostrava (1911-1919)
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha (1919-1923)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (in memoriam)


  • zaměstnání

   auskultant u okresního soudu civilního, trestního a státního zastupitelství v Brně (1924-1925)
   koncipient u advokáta JUDr. Bohumíra Šavrdy (od 1. 1. 1926)
   samostatný advokát ve Frýdku (od r. 1931)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol – člen předsednictva župy Moravsko-slezské a Těšínské Jana Čapka, místostarosta župy Těšínské


  • obrazy

   img2160.jpg


  • děti

   Svatopluk Šmiřák


  • rodiče

   Martin Šmiřák


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 13. 01. 2023