Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Mikš, Zdroj: Nepokořeným (1948)

  Josef Mikš


  • * 24.12.1900 Radvanice (m. č. Ostravy) – † 9.7.1942 Osvětim (Polsko)


  • učitel, člen Sokola, divadelní ochotník, předseda abstinentního spolku


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny bednářského mistra Vincence Mikše a jeho ženy Marie. Po ukončení základního vzdělání v Radvanicích odmaturoval s vyznamenáním na Učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Sloužil v armádě, složil řadu zkoušek k prohloubení kvalifikace, učitelská práce jej zavedla na dvě místa (Radvanice a Hrušov). Josef Mikš se oženil roku 1931 s dcerou řezníka z Radvanic Františka Trefného – Marií (1909–1985). Ve všech svých působištích pracoval poctivě a s plným nasazením, se stejnou pílí byl činný ve spolkovém životě, v Sokole zastával funkci vzdělavatele, v ochotnickém divadelním spolku Dalibor byl hercem, zpěvákem i dirigentem, členem Pěveckého sdružení moravských učitelů. Josef Mikš byl za svou práci mnohokrát oceněn, pro svou povahu byl vyhledáván a uznáván žáky i kolegy. Jeho hrdinská smrt za okupace v době II. světové války byla uctěna jmenováním ředitelem měšťanské školy in memoriam v roce 1946 a udělením Československého válečného kříže 1939. Roku 1945 byla po Josefu Mikšovi pojmenovaná ulice v Radvanicích (původně Blízká – Nahegasse).


  • vzdělání

   Obecná škola Radvanice (1906-1912)
   Měšťanská škola Slezská Ostrava (1912-1916)
   Učitelský ústav Slezská Ostrava (1916-1920, maturita s vyznamenáním 1920)
   Státní knihovnický kurz v Olomouci (1921)
   Odborná způsobilost – psaní na stroji (Slezská Ostrava 27. 4. 1933, s vyznamenáním)
   Státní zkouška ze sólového zpěvu (1935)
   Státní zkouška ze sborového zpěvu (1936)
   Státní zkouška ze zpěvu pro střední školy (1937)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (in memoriam)

  • jiné pocty

   Pochvalné uznání za osvětovou činnost ve vojsku (1. 6. 1923)
   Uznání za svědomité a úspěšné působení na měšťanské škole v Hrušově (10. 3. 1927)
   Jmenován ředitelem měšťanské školy in memoriam v roce 1946 (s účinností od 1. 7. 1942)


  • zaměstnání

   Obecná škola v Radvanicích Lipině
   Vojenská služba za I. sv. v. (březen-listopad 1918)
   Činná vojenská služba (1922-1923)
   Obecná škola v Radvanicích
   Měšťanská škola chlapecká v Hrušově (1. 9. 1924-28. 2. 1927)
   Měšťanská škola chlapecká v Radvanicích (od 1. 9. 1927)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Radvanice
   Vzdělávací a zábavní spolek Dalibor Radvanice (ochotník, člen divadelního odboru)
   Pěvecké sdružení moravských učitelů


  • hrob

   hřbitov Radvanice


  • obrazy

   img2181.jpg


  • pojmenované ulice

   Mikšova (Radvanice)


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 24. 01. 2023