Encyklopedie města Ostravy !!!

Moravskoostravský farář a děkan Tomáš Kubíček (1862–1946). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Msgre Tomáš Kubíček


  • * 28.02.1862 Luková (m. č. Brodku u Přerova, okr. Přerov) – † 24.03.1946 Kroměříž


  • římskokatolický kněz, farář, děkan, kanovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny drobného zemědělce na Hané. Do Moravské Ostravy přišel v době, kdy se zde dokončoval nový farní chrám Božského Spasitele. Společně s farářem Janem Stuchlým pořídil na evangelní straně kostela malované okno s vyobrazením sv. Jana Křtitele a sv. Tomáše Aquinského, přičemž oba kněží se zároveň stali modelem pro ztvárnění těchto světců. Stál u zrodu zdejšího Spolku katolických tovaryšů. V roce 1891 se zasadil o zachování a obnovu filiálního kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi, pro jehož opravu získal finanční prostředky ve veřejné sbírce. Plnil úkoly katechety v Přívoze, podporoval myšlenku zřízení samostatné duchovní správy v této obci a vybudování farního kostela. V době politického vzestupu socialistické ideologie se vyhranil proti sociálně demokratické agitaci, byl ideovým odpůrcem hornického vůdce Petra Cingra, odmítal radikalizaci dělnictva a významně se angažoval v rozvoji křesťansko-sociálního hnutí na Ostravsku. S farářem Františkem Špičkou založil roku 1894 časopis Zájmy dělnictva, který vydával s podporou olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna a jehož cíle vyjadřovalo heslo „Spojme se pod křížem v nedobytný šik“. Podílel se na zakládání katolických dělnických spolků na Ostravsku, nesoucích názvy Bratrství, Rovnost a Volnost. V roce 1895 z Moravské Ostravy ze zdravotních důvodů přibližně na tři desetiletí odešel.
   Byl též knížecím arcibiskupským konsistoriálním auditorem. Po odchodu na odpočinek získal jako kněz-jubilár za svoji dlouholetou církevní službu místo kanovníka v Kroměříži.


  • čestný občan

   Nová Ves


  • vzdělání

   kněžský seminář v Olomouci (vysvěcen 1886)

  • jiné pocty

   právo užívat čestný titul monsignore


  • zaměstnání

   Farnost Moravská Ostrava, kaplan (1886–1895), farář a děkan (1929–1935)
   Farnost Bílovice, kaplan
   Farnost Rychaltice, farář
   Farnost Dobromilice, farář
   Farnost Kelč, farář

  • odborné a zájmové organizace

   Místní školní rada v Nové Vsi
   Spolek katolických tovaryšů v Moravské Ostravě, předseda
   Spolek pro vystavění chrámu Páně v Přívoze, čestný člen
   Pohorská jednota Radhošť, zakládající člen


  • hrob

   hřbitov při mariánském poutním místě Sv. Hostýn


  • obrazy

   img2186.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Petr Cingr
   František Špička


  • stavby

   Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 01. 03. 2023