Encyklopedie města Ostravy !!!

Razítko kroužku kaktusářů s podpisem Emila Zavadila, 1961. Zdroj: Archiv města Ostravy

  Emil Zavadil


  • * 24.5.1907 Hainfeld (Dolní Rakousko) – † 25.6.1986 Ostrava


  • radioamatér, zakladatel Klubu kaktusářů, filatelista a fotograf


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny zámečníka Emila Zavadila a jeho manželky Marie z Lipníku nad Bečvou. Povoláním technický úředník byl ve 30. letech 20. stol. nadšeným radioamatérem, dne 27. 4. 1935 byl jedním ze zakládajících členů odbočky ČAV (Českoslovenští amatéři vysílači) v Moravské Ostravě, později zastával funkci pokladníka. Jeho volací znak byl OK2HX. Aktivní radioamatérskou práci E. Zavadila ukončila okupace a začátek 2. sv. války, po osvobození se zapojil do obnovy ostravské pobočky ČAV.
   Od 50. let 20. století se velmi aktivně věnoval svému dalšímu koníčku – pěstování kaktusů. E. Zavadil stál roku 1954 u založení kroužku kaktusářů při Přírodovědecké společnosti v Ostravě. V roce 1958 organizoval IV. celostátní sjezd kaktusářů v Ostravě. Pořádal přednášky, byl členem celostátního Koordinačního výboru Klubu kaktusářů a jeho místopředsedou. Za dlouholetou práci pro speciální organizaci kaktusářů Českého zahrádkářského svazu v Ostravě byl zvolen jejím prvním čestným členem a v porubské základní organizaci tohoto spolku čestným předsedou.


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Lipník nad Bečvou


  • dílo

   odborné články pro časopis Krátké vlny


  • zaměstnání

   technický úředník v Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Českoslovenští amatéři vysílači Moravská Ostrava
   Kroužek kaktusářů při Přírodovědecké společnosti v Ostravě (spoluzakladatel)


  • obrazy

   img2596.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 27. 06. 2024