Encyklopedie města Ostravy !!!

Ladislav Vlodek - Sen (1945), Zdroj: Almanach MSVU, 1938

  Ladislav Vlodek


  • * 9.2.1907 Moravská Ostrava – † 7.7.1996 Hranice (o. Přerov)


  • akademický malíř a grafik, sochař, průkopník českého komiksu (autor postavy kocoura Felixe)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se v hornické kolonii dolu Jindřich v Moravské Ostravě do rodiny Antonína Wlodka, který byl polského původu a jako první porušil rodinnou tradici a vyučil se zahradníkem u Rothschildů. Ve svém rodišti pobýval Ladislav Vlodek jen do svých 4 let, roku 1911 se rodina přestěhovala do Chicaga v USA, kde Antonín Wlodek získal zaměstnání v Lincolnově parku. L. Vlodek navštěvoval soukromé hodiny kreslení a po tři léta studoval na Chicago Akademy of Fine Arts. Při pobytu v Americe se setkal a přátelil s českým sochařem Albínem Poláškem. Koncem roku 1921 se rodina vrátila zpět do vlasti a po krátkém pobytu v Praze se v lednu 1922 usadila na Staré střelnici v Hranicích, zde si L. Vlodek doplnil vzdělání, zejména v českém jazyce, vyučil se kamenosochařem a odešel na studia do Prahy, podnikl studijní cestu do Itálie. Roku 1931 se L. Vlodek již natrvalo usadil v Hranicích, pracovně byl nadále spjat s Ostravou, účastnil se se svými pracemi výstav a byl také členem výtvarné komise ZNV, expozitury Ostrava. Za svou tvorbu byl uznáván doma i v zahraničí, mnohokrát oceněn. Zemřel ve věku 89 let a zanechal úctyhodné dílo čítající více než šest desítek sochařských děl, desítky olejomaleb a grafik.


  • vzdělání

   soukromá studia kreslení u anglické malířky Elisabeth Tuck (1917-1919)
   Chicago Academy of Fine Arts, oddělení pro figurální kreslení (3 roky studia, prosinec 1918-září 1921)
   Měšťanská škola v Hranicích
   Všeobecná živnostenská pokračovací škola
   r. 1925 se vyučil kamenosochařem v Hranicích (u kameníka Josefa Sosny)
   Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (1925-1928, žák prof. Josefa Mařatky a později prof. Karla Štipla, Václava Viléma Štecha)
   studijní cesta do Itálie (1928-1931)

  • jiné pocty

   Čestné uznání v celostátní výtvarné soutěži k 15. výročí osvobození Československa za cyklus dřevorytů „Nová vesnice“ (1960)
   Cena deníku Nová Svoboda za účast v soutěži Sm KNV (1967)


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců v Ostravě (1930-1947)
   Odborová organizace čsl. výtvarníků v Praze
   Blok umělců země moravskoslezské v Brně
   Výtvarná komise ZNV, expozitura v Ostravě


  • hrob

   hřbitov Hranice


  • obrazy

   img2200.jpg

   img2201.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 03. 03. 2023