Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Držkovic, Zdroj: Lidé ze starých časů Svinova (1996)

  MUDr. Josef Držkovic


  • * 9.8.1893 Velká Polom (o. Ostrava-město) – † 9.6.1982 Svinov (m. č. Ostravy)


  • praktický a zubní lékař ve Svinově a v Hrušově, předseda představenstva filiálky Moravsko-ostravské spořitelny ve Svinově


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny obuvníka Josefa Držkovice a jeho ženy Karolíny ve Velké Polomi, byl mladším bratrem akademického malíře Valentina Držkovice, jejich sestra se provdala za majitele zájezdního hostince U Zlatého lva v Pustkovci.
   Po studiu na Českém gymnáziu v Opavě v letech 1904-1912 a složení maturitní zkoušky nastoupil J. Držkovic lékařská studia ve Vídni. Po vypuknutí I. sv. války narukoval, bojoval na italské frontě, kde vstoupil do legií. Po zranění se vrátil domů a později (1920) vysokoškolská studia dokončil na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako lékař nejprve působil v Petřvaldě na Moravě a v Klimkovicích, roku 1928 uzavřel sňatek s Marií, roz. Vašutovou (*1903) a v lednu 1929 se usadil ve Svinově, lékařskou praxi si otevřel na ul. Rooseveltova č. 442 (dnes ul. Stanislavského). Po zřízení svinovské filiálky Moravsko-ostravské spořitelny dne 22. 2. 1933 na nádražním okruhu vedle hotelu Pošta, působil v jejím představenstvu, dokonce jako jeho předseda. Vykonával odborné přednášky např. pro Československý červený kříž v rámci samaritánských kurzů, pro členy Dělnických tělocvičných jednot. V době okupace za 2. sv. války byl jeho rodinný domek konfiskován ve prospěch německého lékaře, a tak přesídlil a ordinoval v Hrušově (m. č. Ostravy), kde se mu narodil syn Josef (*1941), v roce 1947 se vrátil do Svinova.
   Zemřel v necelých 89 letech, poslední rozloučení se konalo 14. června 1982 v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.


  • zaměstnání

   Lékař v Petřvaldě (o. Nový Jičín)
   Lékař v Klimkovicích (praxe asi 1925-26)
   Praktický lékař ve Svinově (od roku 1929)
   Praktický lékař v Hrušově (po dobu 2. sv. války)

  • odborné a zájmové organizace

   Československý červený kříž Svinov
   Čsl. mykologická společnost


  • obrazy

   img2206.jpg

   img2205.jpg img2204.jpg


  • sourozenci

   Valentin Držkovic


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 06. 03. 2023