Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Franz Kleinpeter


  • * 21.10.1787 Růžová (okr. Děčín) – † 3.10.1870 Vídeň


  • podnikatel v hornictví a hutnictví, manažér, poslanec


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Byl samouk, již od 11 let se musel sám živit. S hutnictvím přišel do styku jako hajný na dietrichštejnském panství Sloup na Moravě. Přešel do služeb Salmů a proslul jako železářský odborník. Seznámil se s profesorem vídeňské polytechniky Franzem Rieplem. Na jeho přímluvu vstoupil v roce 1827 do služeb olomouckého arcibiskupství jako hutní správce závodů ve Frýdlantě nad Ostravicí, Čeladné a Ostravici, které měl za úkol zmodernizovat. Po založení Vítkovických železáren arcibiskupem Rudolfem v roce 1828, se stal vedoucím stavby nové hutě a jejich prvním ředitelem. Angažoval se v boji proti chudobě obyvatel Pobeskydí, proto byl také navržen za poslance v obvodu Nový Jičín do celoněmeckého parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako rakouský patriot se však svého mandátu vzdal ve chvíli, kdy většinu získaly velkoněmecké síly.


  • zaměstnání

   praktikant v České Kamenici (o. Děčín)
   písař v Kopistech (zaniklá ves v o. Most)
   hajný ve Sloupu na Moravě (od 1802) (městys v o. Blansko)
   hutní písař v železárnách v Doubravici (část obce Moravičany v o. Šumperk)
   hutní správce olomoucké kapituly (1827-?)


  • prameny, literatura


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 18. 03. 2019