Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Johann Michalik


  • * 24.12.1867 Cieszyn (Polsko) – † 02.06.1926 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • církevní rada, evangelický pastor, farář


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny domkáře a krejčího. V roce 1899 usiloval mezi třemi kandidáty o místo pastora v Moravské Ostravě, které nakonec s podporou těšínského sboru získal, přestože česká část věřících preferovala jiného uchazeče, neboť se cítila marginalizována na úkor německých a polských evangelíků. Na Tři krále roku 1900 byl instalován farářem evangelického sboru v Moravské Ostravě. Prvním úkolem, na který se po převzetí úřadu pastora zaměřil, byla zanedbaná organizace evangelické výuky náboženství na ostravských školách. Zajistil místo učitele náboženství pro obecné školy, spojené s funkcí varhaníka, na které povolal Pavla Heczka z Bystřice nad Olší. Sám se ujal výuky náboženství na měšťanských a středních školách. V roce 1901 zajistil výstavbu farní budovy v hodnotě 60 tisíc zl., která kromě sborového sálu, kanceláře a bytu faráře zahrnovala také byt pro učitele náboženství a byt kostelníka. Od roku 1904 se intenzivně věnoval přípravě výstavby nového evangelického chrámu, Kristova kostela. Kromě běžné pastorační činnosti a výuky náboženství se svojí činností zasloužil o větší zduchovnění života společnosti průmyslového velkoměsta, založil evangelický dobročinný spolek paní a dívek, při evangelickém kostele v Moravské Ostravě vybudoval rovněž pěvecký sbor.


  • vzdělání

   studium teologie


  • zaměstnání

   superintendentní vikář v Těšíně
   evangelický pastor v Moravské Ostravě (1900–1926)

  • odborné a zájmové organizace

   Nadace Gustava Adolfa v Lipsku


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kristův kostel
   Českobratrská


  • události

   6. 1. 1900
   Instalace evangelického faráře v Moravské Ostravě v roce 1900


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 04. 04. 2023