Encyklopedie města Ostravy !!!

Eliška Bláhová ve školním roce 1932/33, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Eliška Bláhová


  • * 3.4.1898 Hrušov (m. č. Ostravy) – † ?


  • malířka, literní učitelka


  • pseudonym

   E. B. Dušamír

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se do rodiny důlního technika Bohumila Bláhy (*1867), který na Ostravsko přišel z Příbrami a jeho ženy Anežky, roz. Paskerové (*1868) ze Slezské Ostravy. Po vzoru staršího bratra Jaroslava se E. Bláhová stala učitelkou literních předmětů, vyučovala čtení a psaní na české obecné škole v Michálkovicích. Zde nastoupila asi ve školním roce 1920/1921. Definitivní učitelkou byla jmenována Okresním školním výborem ve Frýdku roku 1923 bez určení služebního místa. Roku 1929 jí byla udělena studijní placená dovolená pro školní rok 1929/1930 od 15. 11. 1929, a to patrně z důvodu studia u prof. Josefa Loukoty na Akademii výtvarných umění v Praze. Eliška Bláhová byla členkou Kruhu výtvarných umělkyň (volné sdružení uvnitř Ústředního spolku českých žen), spolek založen roku 1920. Věnovala se krajinomalbě i figurální malbě, v níž se zaměřila na kompozici, tematicky na ztvárnění dětí a dívek. V Mazáčově výstavní síni v Praze uspořádala samostatné výstavy v roce 1930 a 1937, v září 1947 vystavovala v rámci členské výstavy Kruhu výtvarných umělkyň ve Smetanově muzeu v Praze. Datum a místo úmrtí Elišky Bláhové neznáme.


  • vzdělání

   Akademie výtvarných umění v Praze


  • dílo

   Výběr z díla:
   olejomalba Kolotoč (1946)
   olejomalba Zahrada v zimě
   Tři děti


  • zaměstnání

   II. česká škola obecná v Michálkovicích

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh výtvarných umělkyň


  • obrazy

   img2250.jpg


  • sourozenci

   Jaroslav Bláha


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 03. 04. 2023