Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Jaroslav Bláha


  • * 9.10.1894 Michálkovice (m. č. Ostravy) – † 8.3.1943 Osvětim (Polsko)


  • odborný učitel, ředitel měšťanské školy v Michálkovicích, člen odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny důlního technika Bohumila Bláhy, který na Ostravsko přišel z Příbrami, roku 1892 uzavřel sňatek s Anežkou, roz. Paskerovou (*1868) ze Slezské Ostravy a měli čtyři děti. Jaroslav byl nejstarší, mladší sestra Eliška (*1898 v Hrušově) byla rovněž učitelkou na obecné škole v Michálkovicích, studovala malířství na Akademii výtvarných umění a později patrně přesídlila do Prahy.
   Jaroslav Bláha po absolvování učitelského ústavu ve Slezské Ostravě nastoupil jako výpomocný učitel roku 1913 na I. českou obecnou školu v Michálkovicích.
   V době 1. světové války J. Bláha narukoval dne 21. 6. 1915, byl přidělen k 15. zeměbrannému pluku. Roku 1918 se oženil s Marií, roz. Fajkošovou (*1895) ze Slezské Ostravy a v červenci 1925 se jim narodil syn Lubomír. V roce 1921 byl přeložen na místní školu občanskou. Od 23. 9. 1924 byl ustanoven zatímním učitelem při měšťanské škole v Michálkovicích, definitivu získal roku 1925 a od ledna 1942 byl jmenován ředitelem této školy.
   Za ilegální činnost v odbojové skupině „Lvice“ byl zatčen, vězněn a umučen v koncentračním táboře v Osvětimi dne 8. 3. 1943. V roce 1945 byla na jeho památku pojmenována ulice v Michálkovicích (dříve ul. Nad Pomníkem).


  • vzdělání

   obecná škola Slezská Ostrava (1900-1905)
   měšťanská škola Slezská Ostrava (1905-1909)
   učitelský ústav Slezská Ostrava (1909-1913)


  • zaměstnání

   I. obecná škola v Michálkovicích
   II. obecná škola v Michálkovicích
   Měšťanská škola chlapecká v Michálkovicích (učitel, ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   odbojová skupina „Lvice“


  • sourozenci

   Eliška Bláhová


  • ulice

   Bláhova


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 03. 04. 2023