Encyklopedie města Ostravy !!!

MUDr. Štěpán Jureček, Zdroj: časopis Čsl. spol. entomologické, 1940

  MUDr. Štěpán Jureček


  • * 16.12.1877 Moravská Ostrava – † 28.1.1940 Praha


  • lékař, entomolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: První ředitel entomologické sekce Přírodovědecké společnosti Ostrava

  • zajímavé okolnosti

   Rodák z Moravské Ostravy studoval na Českém gymnáziu v Opavě ve třídě prof. Dr. Františka Kahlíka, po maturitě v roce 1895 pokračoval ve studiích na lékařské fakultě UK v Praze, kde promoval v roce 1902. Soukromou lékařskou praxi si otevřel 15. 1. 1906 v Moravské Ostravě na Nádražní třídě č. 942 (naproti Živnostenské banky). Praxi vedl do srpna 1908, potom přesídlil do Vídně, kde působil jako lékař zeměbrany, následně byl převelen do jižního Tyrolska. Od roku 1913 žil a pracoval v Turnově, rodišti manželky Hedviky, roz. Ráblové, učitelky cizích jazyků. Po vypuknutí 1. sv. války narukoval a jako plukovní lékař prodělal obléhání Przemyszlu v Haliči, kde se dostal do ruského zajetí a po strastiplné cestě a přes působení v různých zajateckých a polních nemocnicích, se vrátil do vlasti 12. 8. 1919. Po návratu pracoval jako přednosta interního oddělení pražské posádkové nemocnice na Hradčanech, později na ministerstvu národní obrany. Dne 1. 1. 1936 odešel do penze jako plukovník-lékař.

   Dr. Štěpána Jurečku celý život provázel zájem o koleopterologickou vědu (studium řádu brouků) a záliba ve sběratelství. Od roku 1904 byl členem Československé společnosti entomologické, publikoval v jejím časopise a pořádal odborné přednášky. Po zřízení prvních pěti sekcí nově ustavené Přírodovědecké společnosti Ostrava v roce 1908 byl zvolen prvním ředitelem sekce entomologické. Při svých četných soukromých i vojenských cestách shromažďoval exempláře brouků z jižní Evropy, severní Afriky, střední Asie a ze severní Ameriky. Jeho sbírka tesaříků je součástí entomologické sbírky Národního muzea v Praze, je autorem odborné práce „Vědecké výsledky čsl. armády v Rusku a na Sibiři“. Nově objevený druh brouka ze sběru Dr. Jurečka na Sibiři za I. sv. války byl pojmenován na jeho počest „Pterostichus (Euriperis) Jurečekianus“.


  • vzdělání

   České gymnázium v Opavě (1887-1895)
   Lékařská fakulta UK v Praze (1895-1902)


  • dílo

   odborné články v časopisu Československé společnosti entomologické
   vědecká práce „Vědecké výsledky čsl. armády v Rusku a na Sibiři“


  • zaměstnání

   odborný lékař ušní-krční-nosní v Moravské Ostravě
   vojenský lékař za I. sv. války
   přednosta interního oddělení posádkové nemocnice Praha-Hradčany
   Ministerstvo národní obrany

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost entomologická (od r. 1904)
   Přírodovědecká společnost Ostrava, ředitel entomologické sekce (od r. 1908)


  • obrazy

   img2252.jpg

   img2253.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 17. 04. 2023