Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Bohumil Střemcha


  • * 21.5.1878 Přívoz (m. č. Ostravy) – † 4.6.1966 Praha


  • chemik, amatérský fotograf, publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se v Přívoze do rodiny Eduarda Střemchy (*1844) z Hradce Králové a jeho ženy Marie, roz. Kinzelové (*1855). Otec byl od roku 1869 zaměstnán u Severní dráhy Ferdinandovy jako zástupce přednosty železničních dílen v Přívoze. Roku 1889 se rodina přestěhovala do Floridsdorfu u Vídně, kam byl E. Střemcha přeložen. B. Střemcha vystudoval na technice ve Vídni fakultu chemie. Po ukončení studií usiloval o dráhu profesionálního fotografa, fotil v Alpách, ve Vídni (kolem roku 1900). Od roku 1905 zachycují jeho snímky život českých měst (Teplice, Bílina), později fotil v Poděbradech, v Nymburce a v Praze, kam se rodina přestěhovala po otcově penzionování v roce 1907. Přispíval fotografiemi i články do různých tiskovin, je spoluautorem (s B. Dobrovolným) učebnice německého jazyka.
   Jako vystudovaný inženýr chemie se Bohumil Střemcha aktivně zapojil do zkoumání a následné diskuse o pravosti Rukopisů královedvorského a zelenohorského. K analýze využíval fotografické postupy, o závěrech svého bádání pořádal přednášky pro veřejnost, diskutoval s dalšími badateli, byl činným členem České společnosti rukopisné.
   Zemřel v Praze ve věku 88 let, část jeho fotografického díla (negativy z pražského prostředí) je uložena v Muzeu hl. města Prahy, další negativy a pozitivy jsou součástí soukromých sbírek. Je označován za „pozoruhodného amatérského fotografa nearanžovaných výjevů všedního dne“. Poslední rozloučení s Bohumilem Střemchou se konalo 9. 6. 1966 v ústřední kapli na Olšanských hřbitovech v Praze.


  • vzdělání

   Vysoká škola technická ve Vídni


  • dílo

   fotografie pro týdeník Český svět
   články pro Národní listy, pro Národní politiku, pro Nedělní list
   příspěvky do Zpráv České společnosti rukopisné
   spoluautor publikace Doučme se němčině: Mluvená němčina pro pokročilé (1939)


  • odborné a zájmové organizace

   Česká společnost rukopisná


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 17. 04. 2023