Encyklopedie města Ostravy !!!

Oldřich Černík (uprostřed), promoce na VŠB 1964, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: ČTK

  Ing. Oldřich Černík


  • * 27.10.1921 Poruba (m. č. Ostravy) – † 19.10.1994 Praha


  • politik, předseda vlády ČSSR v letech 1968-1970


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1966-1970 jako člen předsednictva Ústředního výboru KSČ patřil k významným stoupencům politických a ekonomických reforem. Počátkem roku 1968 přispěl k pádu prezidenta Antonína Novotného. Černík se podílel na změně státoprávního uspořádání ČSSR. Po sovětské invazi 21. 8. 1968 byl zajat a převezen do Moskvy. Po jednáních vedených pod nátlakem podepsal, jako většina československých představitelů, kteří se rozhovorů zúčastnili, tzv. moskevský protokol. Ten byl základním dokumentem, který zahájil tzv. "normalizaci", což byl proces postupné likvidace reforem tzv. Pražského jara. Po roce 1989 se podílel na obnovení Svazu měst a obcí.


  • vzdělání

   měšťanská škola
   vyučen strojním zámečníkem ve Vítkovických železárnách (1937-1939)
   Vysoká škola báňská v Ostravě (1959-1964)


  • zaměstnání

   Vítkovické železárny (do roku 1949)
   vedoucí oddělení hospodářství Okresního výboru KSČ v Hranicích na Moravě (1949-1950)
   vedoucí tajemník Okresního výboru KSČ v Opavě (1950-1952)
   tajemník Krajského výboru KSČ v Ostravě (1952-1954)
   předseda Krajského národního výboru v Ostravě (1954-1956)
   tajemník Ústředního výboru KSČ (1956-1960)
   poslanec Národního shromáždění (1960-1968)
   ministr paliv a energetiky (1960-1963)
   místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise (1963-1968)
   předseda vlády ČSSR (1968-1970)
   ekonomický náměstek Studijního a typizačního ústavu v Praze (1970-1989)

  • politická orientace

   člen komunistické strany (1945-1970) (vyloučen v rámci tzv. stranických prověrek, které proběhly po likvidaci reformního procesu tzv. Pražského jara)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz měst a obcí (předseda 1990-1991)


  • hrob

   Vyšehradský hřbitov


  • obrazy

   img0647.jpg

   img0648.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   28. 10. 1968
   Slavnostní odhalení pomníku obětem 2. světové války v Porubě v roce 1968 20. 9. 1968
   Návštěva A. Dubčeka a O. Černíka v Ostravě v září 1968 15. 4. 1959
   Návštěva prezidenta Antonína Novotného v Ostravě v roce 1959 7. 3. 1956
   Návštěva delegace Maďarského národního shromáždění v Porubě v roce 1956 28. 1. 1956
   Návštěva vládní delegace Čínské lidové republiky v Porubě v roce 1956
   další události (1)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 27. 03. 2019