Encyklopedie města Ostravy !!!

Leopold Batko, Zdroj: Počátky a rozvoj Čs. strany nár. socialistické v Kotkově kraji na Ostravsku, 1947

  Leopold Batko


  • * 14.10.1901 Přívoz (m. č. Ostravy) – † 11.3.1942 Osvětim (Polsko)


  • člen Sokola, úředník báňské dráhy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Rodák z Přívozu pracoval jako úředník báňské dráhy v Moravské Ostravě na jámě Jindřich, později jako vrchní provozní dozorce u Československých státních drah.
   Leopold Batko byl ženatý s Antonií, roz. Kosniovskou (* 1902), měli syna Václava (* 1920), který se stal učitelem a dceru Annu (* 1921). Byl činným členem Sokola, zastával různé funkce (vzdělavatel aj.), byl také členem kuratoria Kotkovy vyšší školy lidové, která vzdělávala dělníky, školila řečníky a funkcionáře dělnického hnutí.
   V době 2. světové války byl za své působení v Sokole a zejména v Čs. straně národně socialistické v říjnu 1941 zatčen a odvezen do Brna. Zemřel roku 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi, jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětem 2. světové války v Moravské Ostravě v budově Národního památkového ústavu v Ostravě, ul. Odboje 1941/1).


  • zaměstnání

   úředník báňské dráhy v Moravské Ostravě, jáma Jindřich
   vrchní provozní dozorce ČSD
   člen kuratoria Kotkovy vyšší školy lidové

  • politická orientace

   Čs. strana národně socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Ostrava III (vzdělavatel)


  • obrazy

   img2265.jpg


  • děti

   Václav Batko


  • osoba na objektech

   Pamětní deska obětem 2. světové války
   pamětní deska


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 05. 05. 2023