Encyklopedie města Ostravy !!!

Václav Batko, Autor: Lenka Rokowská

  Václav Batko


  • * 4.5.1920 Moravská Ostrava – † 1996 Studénka (o. Nový Jičín)


  • učitel, ředitel školy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny báňského úředníka a dozorce ČSD Leopolda Batka (1901-1942) z Přívozu a jeho ženy Antonie, roz. Kosniovské (1902-1979). Po studiích na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě se stal učitelem, jeho prvním působištěm byl Rychvald. Vyučoval český jazyk, hudební výchovu a občanskou nauku. V době 2. světové války byl totálně nasazen u dráhy v Přívoze v letech 1940-1945 a jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.
   Václav Batko byl dvakrát ženatý, jeho první manželka Marie, roz. Kabutová (1922-1946) zemřela ve Vítkovicích krátce po narození dcery Šárky (19. 3.-3. 4. 1946), obě jsou pochovány na hřbitově v Rychvaldě. S druhou manželkou Annou, roz. Sonnkovou (1930-2020) měl čtyři děti a usadil se ve Studénce, kde učil nejdříve v blízkých Butovicích na střední škole, později na učilišti Vagonka Tatra, n. p. Studénka, od roku 1962 vyučoval na základních školách ve Studénce, nejprve na ul. 2. května a později na ul. Sjednocení. Od 1. 9. 1970 byl jmenován ředitelem ZDŠ Gebauerova v Přívoze.
   K 31. 7. 1980 byl penzionován, zemřel ve Studénce v roce 1996, je pohřben na místním hřbitově.


  • vzdělání

   II. pětitřídní obecná škola chlapecká Přívoz (1926-1931)
   Státní reformní reálné gymnázium (1931-1934)
   Měšťanská škola Ostrava (1934-1936)
   Státní učitelský ústav ve Slezské Ostravě (1936-1940)
   Lidová konzervatoř v Ostravě – obor hudební skladba (1959-1963)

  • jiné pocty

   Čestné uznání za pedagogickou práci (1968)
   Čestné uznání za celoživotní práci (1970)


  • zaměstnání

   Obecná škola Rychvald 1945-1946 a 1947-1948
   Střední škola Doubrava 1949
   Národní škola Doubrava 1949-1950
   Střední škola Orlová-Lazy 1950
   Střední škola Karviná-Doly 1950-1952
   Střední škola Butovice 1952-1953
   Odborné učiliště pracovních záloh Vagonka Tatra, n. p. Studénka 1953-1962
   ZDŠ Studénka 1, ul. 2. května 1962-1965
   ZDŠ Studénka 2, ul. Sjednocení 1965-1970
   ZDŠ Gebauerova Přívoz (m. č. Ostravy) 1970-1980 (ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   Komise pro spolupráci s dětmi při Vagonce Tatra, n. p. ve Studénce
   Smíšený pěvecký sbor při komisi MNV


  • hrob

   hřbitov Studénka


  • obrazy

   img2274.jpg

   img2275.jpg


  • rodiče

   Leopold Batko


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 13. 05. 2023