Encyklopedie města Ostravy !!!

Projekt J. Jírovce a E. Friedla na přestavbu Národního domu v roce 1940.

  Jan Jírovec


  • * 9.2.1901 Plzeň – † 14.2.1962 Ostrava


  • architekt


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Jan Jírovec se věnoval mj. divadelní architektuře a zúčastnil se několika architektonických soutěží. Absolvoval vyšší státní průmyslovou školu v Plzni a poté Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval mj. u prof. Kotěry, Gočára a Novotného. Absolvoval v roce 1925. Po příchodu do Moravské Ostravy se stal vrchním stavebním radou města. Byl autorem projektů obchodních a obytných domů v Ostravě a okolí. V letech 1939–1940 navrhl (s arch. Evženem Friedlem) adaptaci a přístavbu Národního domu v Ostravě pro české divadlo (dnes Divadlo Jiřího Myrona) a adaptaci a přístavbu hotelu v Prostějově. Po osvobození v roce 1945 řídil stavební úpravy válkou zničených obcí na Opavsku a Hlučínsku. Podílel se mj. na poválečné obnově Divadla Antonína Dvořáka (opět s E. Friedlem) a se sochaři Konrádem Babrajem a Karlem Vávrou spolupracoval na výstavbě Památníku Rudé armády v Komenského sadech v Moravské Ostravě (1945–1946)


  • vzdělání

   Vyšší státní průmyslová škola v Plzni
   Akademie výtvarných umění v Praze (absolutorium 1925)


  • obrazy

   img2381.jpg


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148 Divadlo Antonína Dvořáka
   Smetanovo náměstí 8a/3104


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 06. 09. 2023