Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing., Dr. techn. František Coufalík


  • * 1.3.1905 Kunčičky (m. č. Ostravy) – † ?


  • inženýr chemie, hutní správce


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do početné rodiny zámečnického mistra Jakuba Coufalíka (*1881) z Osyčan na Přerovsku a jeho ženy Filomeny, roz. Adamusové (*1880) v Kunčičkách.
   Po studiích na Státním reálném gymnáziu v Moravské Ostravě a složení maturitní zkoušky dne 19. 6. 1923, pokračoval ve vzdělávání na České vysoké škole technické v Brně, kde byl roku 1934 promován na doktora technických věd – obor chemického inženýrství. Publikoval v odborných časopisech, byl autorem a spoluautorem mnoha odborných prací. V roce 1937 byl zaměstnán jako hutní správce v Ostravě.


  • vzdělání

   Státní reálné gymnázium v Moravské Ostravě (maturita 19. 6. 1923)
   ČVŠT v Brně – odbor chemického inženýrství (promoce 15. 12. 1934)


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   Plynárenské, vodárenské a zdravotně technické sdružení československé v Praze (člen PVS od roku 1937)
   Přírodovědecká společnost Moravská Ostrava (člen)


  • sourozenci

   Antonín Coufalík
   Theodor Coufalík
   Evžen Coufalík
   Jaroslav Coufalík
   Milada Slezáková (Coufalíková)


  • související odkazy

   Encyklopedie města Brna


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 17. 05. 2023