Encyklopedie města Ostravy !!!

Vratislav Bejček, Zdroj: Nová svoboda, 1989

  Vratislav Bejček


  • * 9.11.1911 – † 5.6.1969 Ostrava


  • sportovní novinář, redaktor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny pražského žurnalisty, tlumočníka a překladatele Ing. Antonína Vratislava Bejčka (* 1886) a jeho manželky Boženy (* 1888), sňatek uzavřeli roku 1910. V roce 1911 byl A. V. Bejček přeložen do Barcelony (Španělsko), kam odcestoval i se svou rodinou. Manželé Bejčkovi měli tři syny – Vratislava, Benita (podnikatel v Uruguayi) a Antonína (tlumočník a překladatel), roku 1928 se rodina vrátila do Prahy.
   Vratislav Bejček zdědil po otci zálibu ve sportu a žurnalistice, profesní cesty jej zavedly na Ostravsko. V době od 26. 5. 1945 do 29. 7. 1945 vykonával funkci šéfredaktora v deníku Nové slovo. V 50. letech jej spolu s dalšími kolegy akční výbor Svazu českých novinářů, v rámci „očisty v řadách svých členů“ distancoval na dobu 6 měsíců.
   Do srdcí čtenářů se zapsal zejména články, komentáři a trefnými postřehy ze světa sportu, byl dlouholetým redaktorem filiálky Československého sportu v Ostravě (vznikla roku 1965), autorem publikací o činnosti Sokola v Ostravě, působil jako předseda Tělovýchovné jednoty Sokol v Ostravě, přispíval do Sokolských novin. V roce 1962 byl oceněn veřejným uznáním za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy. Od roku 1971 byl v Ostravě pořádán Memoriál Vratislava Bejčka v kopané.
   Vratislav Bejček byl ženatý, s manželkou Annou (* 1915) měli dvě dcery, zemřel po krátké nemoci ve věku 58 let v Ostravě.


  • jiné pocty

   Veřejné uznání za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy II. stupně (1962)


  • dílo

   Sokolstvo na Ostravsku 1950 (1951)
   Sokolstvo na Ostravsku 1951 (1952)

   novinové články České slovo, Nové slovo, Československý sport


  • zaměstnání

   redaktor sportovních rubrik novin (např. České slovo)
   redaktor a krátce šéfredaktor deníku Nové slovo
   redaktor ostravské filiálky deníku Československý sport

  • odborné a zájmové organizace

   Národní svaz českých novinářů (člen výboru pobočky v Ostravě)
   Tělovýchovná jednota Sokol Ostrava (propagační ref., předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img2282.jpg

   img2283.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 19. 05. 2023