Encyklopedie města Ostravy !!!

Franciszek Brzezowski (1844–1908). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Franciszek Brzezowski


  • * 02.04.1844 Dobromyl (Ukrajina) – † 10.01.1908 Přívoz (m. č. Ostravy)


  • báňský technik, manažer, komunální politik


  • národnost

   polská

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny drobného rolníka. V době studií se zřejmě zapojil do lednového povstání 1863 proti ruské okupaci, pročež musel uprchnout k rodině své nejstarší setry do Aradu (dnes Rumunsko).
   Na Ostravsku se uplatnil jako báňský odborník zavádějící moderní měřické metody, umožňující dolování ve větších hloubkách. Jako závodní inženýr na jámě Jindřich racionálně spojoval ekonomická a bezpečnostní hlediska těžby, což se např. projevilo i tím, že za 15 let jeho působení v čele závodu na něm nedošlo ani k jedinému smrtelnému úrazu. Při katastrofě na dolech hraběte Larische v Karviné roku 1894 byl jmenován členem štábu řídícího záchranné práce. Pro své schopnosti, které při tom projevil, byl povolán ministerstvem orby do stálé komise pro výzkum problematiky výbušných plynů v ostravsko-karvinském revíru a též do komise zabývající se vhodností užívaných výrobních zařízení v dolech ostravsko-karvinského revíru. Pro potřeby těchto komisí vypracoval řadu odborných posudků a expertiz. V roce 1899 odešel do výslužby.
   Od roku 1885 byl členem obecního výboru v Přívoze, od roku 1895 radním a v letech 1899–1901 vykonával funkci místostarosty. Zapojil se především do činnosti sekcí zabývajících se stavební a technickou modernizací obce a otázkami financování náročných komunálních investic. Působil jako odborný poradce při stavbě obecního vodovodu, školní budovy či farního kostela a radnice. Ze zdravotních důvodů ukončil své působení v komunální politice roku 1905.
   Jeho přívozský dům byl střediskem ostravských montanistů. Scházeli se u něj zejména báňští úředníci a inženýři polského původu, jejichž seniorem v ostravsko-karvinském revíru se stal. V jeho domě se scházeli rovněž příslušníci polské menšiny na Ostravsku, jejíž zájmy podporoval a zasazoval se za jejich prosazení.

  • příčina úmrtí

   dlouhodobé plicní potíže


  • čestný občan

   Přívoz (1903)


  • vzdělání

   obecná škola v Dobromylu
   reálné gymnázium ve Lvově
   Báňská akademie v Banské Štiavnici (1864–1867)


  • zaměstnání

   státní montánní služba, solné doly v Lančynu a Kaluši (dnes Ukrajina) a ve Wieliczce (Polsko)
   Kamenouhelné doly c. k. priv. Severní dráhy císaře Ferdinanda v Moravské Ostravě, přednosta měřického oddělení (1871–1879), závodní inženýr na jámě Jindřich (1879–1894), technický referent báňského inspektorátu (1894–1899)

  • odborné a zájmové organizace

   Macierz Szkolna, zakládající člen
   Společnost pro stavbu Polského domu, člen dozorčí rady


  • obrazy

   img2315.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Brzezowská (Pflegerová)


  • děti

   Franciszek de Paula Anton Brzezowski
   Ludwik Marian Brzezowski
   Henryk Franciszek Brzezowski
   Roman Theofil Brzezowski
   Leontina Maria Brzezowska


  • osoba na objektech

   Hrobka rodiny Brzezowski
   hrobka


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 07. 06. 2023