Encyklopedie města Ostravy !!!

Dobová inzerce, 1948, Zdroj: Časopis lékařů českých

  Doc. MUDr. Jan Badal


  • * 26.3.1901 Stará Bělá (m. č. Ostravy) – † 28.3.1988 Poděbrady (o. Nymburk)


  • kardiolog, balneolog, bioklimatolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny Jana Badala (* 1866), c. k. četnického závodčího a později účetního záložny ze Staré Bělé a jeho manželky Marie, roz. Hořínkové (* 1876), která byla dcerou starobělského hostinského Matouše Hořínka a Terezie z mlynářského rodu Naiserů v Žabni (o. Frýdek-Místek).
   Maminka Marie zemřela v březnu roku 1914, těsně před 13. narozeninami J. Badala, tatínek Jan se znovu oženil v roce 1919 s Aloisií, roz. Ruskovou (* 1893), učitelkou z Brušperka (o. Frýdek-Místek).
   Absolvoval reálné gymnázium ve Frýdku-Místku, v letech 1920-1926 studoval na Lékařské fakultě UK v Praze.
   Spolupracoval s prof. MUDr. Václavem Libenským (1877-1938), průkopníkem kardiologie a zakladatelem Čs. kardiologické společnosti.
   MUDr. Badal byl ženatý s Eliškou, roz. Kouskovou (* 1909) z Městce Králové (o. Nymburk), sňatek uzavřeli v Praze roku 1932, měli syna Jiřího (* 1935) a dceru Hanu (* 1938).
   V roce 1958 byl jmenován docentem balneologie a fyziatrie na LF UK v Plzni. Přednášel na vědeckých schůzích doma i v zahraničí (Francie, Maďarsko), je autorem více než 50 prací z oboru a mnoha odborných článků, účastnil se mezinárodních lékařských kongresů (Švédsko). Za svou práci a přínos oboru byl mnohokrát oceněn. Zemřel dva dny po svých 87. narozeninách v Poděbradech.


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Frýdek-Místek
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha (promoce 1926)

  • jiné pocty

   titul Zasloužilý lékař (1964)
   čestné uznání Generálního ředitelství Čs. státních lázní a zřídel pro ČSR
   čestná medaile Federace čs. invalidů (1973)


  • dílo

   odborné články pro Časopis lékařů českých


  • zaměstnání

   externí lékař na chirurgické klinice a klinice dětských chorob
   interní a kardiologické oddělení polikliniky prof. Václava Libenského
   klinika prof. Liana v Paříži (1928)
   Vyšetřovací a léčebný ústav v Poděbradech (ordinář, 1929-1931)
   lázeňská ordinace v Darkově (o. Karviná, 1932)
   Nový vyšetřovací a léčebný ústav v Poděbradech (vedoucí lékař od roku 1933)
   I. vyšetřovací a léčebný ústav v Poděbradech
   Priessnitzovy ústavy v Lázních Jeseník (vedoucí lékař, 1946)
   Balneologický ústav kardiologický ve Františkových Lázních (vedoucí lékař, 1947-1973)

  • odborné a zájmové organizace

   Československý červený kříž
   Kardiologická společnost
   Fyziatrická společnost
   Bioklimatologická společnost při ČSAV (člen hl. výboru do roku 1980)
   Svaz československo-sovětského přátelství
   Okresní mírová rada Cheb (čestný předseda)


  • obrazy

   img2324.jpg

   img2325.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 19. 06. 2023