Encyklopedie města Ostravy !!!

Otakar Skýpala (1877–1943). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Otakar Skýpala


  • * 16.09.1877 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 04.09.1943 Praha


  • učitel, publicista, prozaik, nakladatel


  • pseudonym

   František Volný

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny učitele Josefa Skýpaly, původem z valašské Oznice. Křtěn byl jako Otokar Eduard. Sedmnáct let působil v Moravské Ostravě ve školské službě. V roce 1913 odešel ze zdravotních důvodů na dočasný odpočinek, pobýval pak v Brně. V roce 1918 byl na vlastní žádost u ostravské Okresní školní rady reaktivován. V roce 1922 přesídlil do Prahy. Více než učitelství jej však naplňovala novinářská, publicistická a osvětová práce.
   Byl autorem románů "Černá země" a "Lichvářský dům" z ostravského prostředí, odrážejících národnostní a sociální poměry v Moravské Ostravě na počátku 20. století a v době první světové války. Pozornost vzbudily jeho studie zabývající se idejemi socialismu. Osvětově přednášel a publicisticky zpracovával problematiku česko-německých národnostních sporů a sociálních otázek na Ostravsku. Propagoval mj. zakládání veřejných knihoven či rozvoj beskydské turistiky. Před první světovou válkou redigoval časopis Moravsko-slezská revue, který v roce 1905 založil, a vedl v Moravské Ostravě a v Brně edici Knihy moravských autorů, která po dvě desetiletí soustřeďovala českou literární a kulturní tvorbu na Moravě a ve Slezsku.
   Politicky inklinoval k pokrokářskému hnutí, angažoval se v činnosti Sokola, např. při organizaci sletu Moravskoslezské župy sokolské a výletu sokolstva na Ostravsko v roce 1902. Publikoval pod různými pseudonymy a šiframi, jako Alfa, Alter Ego, Fr. Altis, K. Nezval, Karel Obrátil, Pavel Okáč, sk., František Volný aj.


  • vzdělání

   obecná škola v Moravské Ostravě
   měšťanská škola v Příboře
   nižší gymnázium ve Valašském Meziříčí a v Kroměříži
   učitelský ústav v Příboře (maturita 1896, učitelská zkouška pro obecné školy 1898)


  • zaměstnání

   II. obecná škola v Moravské Ostravě, podučitel (1896–1913)
   redakce Moravských listů v Brně, redaktor
   redakce Občanských novin, redaktor (1922–1923)
   redakce Českého slova v Praze, šéfredaktor (1923–1929)
   politicko-kulturní revue Atak, šéfredaktor (1930)

  • politická orientace

   Česká strana pokroková

  • odborné a zájmové organizace

   tělocvičná jednota Sokol v Moravské Ostravě


  • obrazy

   img2335.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   7. 9. 1902
   Slet Sokolské župy moravskoslezské v roce 1902


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 11. 07. 2023