Encyklopedie města Ostravy !!!

Hanuš Ježorek, Zdroj: Těšínsko, 1986

  Hanuš Ježorek


  • * 11.5.1899 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 22.3.1986 Kostelec na Hané (o. Prostějov)


  • člen Sokola, správce Památníku Petra Bezruče, novinář, hudebník, kronikář


  • rodné jméno

   Jan Jeziorek

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako Johann Stanislav Jeziorek v osadě Hladnov ve Slezské Ostravě do rodiny horníka Antonína Jeziorka (* 1868) a jeho ženy Marianny (* 1867), roz. Kortové, rodiče pocházeli ze Sobolówa (o. Bochnia, Polsko). Vyučil se strojním zámečníkem v Moravské Ostravě a pracoval ve Vítkovických železárnách. Po skončení 1. sv. války nastoupil do kopřivnické Tatry a roku 1931 byl vyslán do Varny (Bulharsko) jako instruktor. Po návratu psal o svých cestách reportáže a v ostravském rozhlase hovořil o zajímavostech Bulharska. Další tři roky pracoval ve Zlíně v Baťových závodech, později opět ve Vítkovických železárnách.
   Od roku 1927 žil v Hrabůvce, zapojil se do činnosti místního Sokola. Jeho první manželkou byla Marie, roz. Kašpaříková (1902-1937), se kterou měl tři děti Jan (* 1921), Miroslav (* 1923), Jarmila (* 1925). Roku 1937 ovdověl, jeho druhou ženou byla Anděla, roz. Ernestová (* 1909) z Kostelce na Hané, sňatek uzavřeli v roce 1938 v Olomouci.
   Psal do časopisů i novin, je autorem veršů, novinových článků z oblasti kultury, účastnil se Lidové literární soutěže ve Frýdku a v Sedlišti. V roce 1947 se seznámil se spisovatelem Petrem Bezručem (1867-1958), dopisovali si, často se setkávali a stali se přáteli. P. Bezruč si přál, aby H. Ježorek po odchodu do penze zastával funkci jeho sekretáře, k tomu již nedošlo.
   Od roku 1970 pracoval jako kronikář v Kostelci na Hané, později jako správce Červeného domku – Památníku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Roku 1975 vydalo Okresní kulturní středisko v Prostějově "Průvodce pamětní síní Petra Bezruče v Kostelci na Hané".
   V červenci 1974 mu byla povolena správním odborem MěstNV v Kostelci na Hané změna jména a příjmení na Hanuš Ježorek. Zemřel v březnu 1986 v Kostelci na Hané.


  • vzdělání

   Obecná škola Slezská Ostrava
   Měšťanská škola Slezská Ostrava
   učení na strojního zámečníka (od roku 1913)

  • jiné pocty

   Pamětní medaile rady MěstNV v Kostelci na Hané
   Diplom za zásluhy o výstavbu města


  • dílo

   Kašpárek jede do Ameriky (hra pro loutkové divadlo, 1910, otištěna ve školním časopise)
   Průvodce pamětní síní Petra Bezruče v Kostelci na Hané (vydalo OKS Prostějov, 1975)
   články do časopisů s kulturní tematikou
   články pro denní tisk


  • zaměstnání

   Vítkovické železárny
   Tatra Kopřivnice
   Baťa ve Zlíně (tři roky)
   Vítkovické železárny (kontrolní technik, 1937-1967)
   kronikář v Kostelci na Hané (od 1970)
   pracovník okresního muzea v Prostějově (od roku 1982)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Slezská Ostrava
   Sokol Hrabůvka (zapisovatel)
   Vlastivědný kroužek ROH Válcoven Frýdek-Místek
   Kruh přátel Maxe Švabinského v Kroměříži
   Kruh přátel Památníku Petra Bezruče v Opavě


  • hrob

   hřbitov Kostelec na Hané


  • obrazy

   img2333.jpg


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 22. 06. 2023