Encyklopedie města Ostravy !!!

Vavřinec Schwachula, policejní služební legitimace. Zdroj: Mährisch-schlesische Landeszeitung 12.5.1940

  Vavřinec Schwachula


  • * 16.12.1874 Štáblovice (okr. Opava) – † ?


  • městský policejní inspektor


  • rodné jméno

   Švachula

  • národnost

   česká, německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: první průkopník policejní daktyloskopie v Ostravě

  • zajímavé okolnosti

   Schwachula sloužil nejprve jako obecní strážník ve Svinově. V roce 1902 byl však suspendován a propuštěn, neboť podal na svinovského starostu Adolfa Gracu trestní oznámení kvůli údajné krádeži dřeva. Německý tisk připisoval jeho propuštění tomu, že Schwachula, ač rodem Čech, byl "deutschfreundlich", tedy nakloněn spíše Němcům. Zřejmě i proto byl poměrně rychle přijat do služeb městské policie v Moravské Ostravě, kde bylo vedení města (na rozdíl od Svinova) zcela v rukou německých stran.

   Schwachula a jeho kolega Karel Miksch absolvovali v roce 1908 speciální daktyloskopický a fotografický kurs u policejního ředitelství ve Vídni. Schwachula poté u městské policie v Moravské Ostravě založil první daktyloskopickou kartotéku, kterou zde dosud neměla ani policie státní. Díky svému angažmá a profesním úspěchům se vypracoval ze strážníka až na policejního inspektora.

   Schwachula byl původem z české rodiny, sám žil ve smíšeném manželství, jeho žena a děti měly deklarovánu německou národnost. Před rokem 1918 se hlásil k německé národnosti, v období 1. československé republiky vystupoval jako Čech, po roce 1938 se hlásil opět k národnosti německé.
   Původní české jméno Švachula si nechal oficiálně změnit na Schwachula v roce 1942.
   V roce 1946 byl odsunut do amerického okupačního pásma, kde později zřejmě také zemřel.


  • bydliště

   Svinov čp. 114
   Gutmannova, později Hauffova (dnes Pobialova) 23
   Nádražní 43


  • zaměstnání

   obecní úřad Svinov, obecní strážník (do 1902)
   městský úřad Moravská Ostrava, obecní strážník (definitivně 1904), vrchní strážník (1911), policejní inspektor


  • obrazy

   img2341.jpg

   img2342.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Miksch


  • partneři

   Johanna Schwachulová
   sňatek: 29.01.1900
   (manželství rozvedeno zřejmě na konci 2. světové války)


  • děti

   Karel Schwachula
   Aloisie Zezulková (Schwachulová)
   Marie Prokšová (Schwachulová)


  • ulice

   Pobialova
   Nádražní


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   matrika narození Štáblovice 1874, Vavřinec Švachula Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   sčítání 1921, čp. 1432 Moravská Ostrava, Vavřinec Šchwachula Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   sčítání 1910, čp. 1432 Moravská Ostrava, Vavřinec Schwachula


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 22. 05. 2024