Encyklopedie města Ostravy !!!

Ivo Stolařík s Cenou města Ostravy (2001), Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Hana Kunzová

  PhDr. Ivo Stolařík, CSc.


  • * 17.10.1923 Přívoz (m. č. Ostravy) – † 11.1.2010 Ostrava


  • muzikolog, etnograf, rozhlasový pracovník, ředitel filharmonie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V době nacistické okupace byl členem partyzánské skupiny Jan Žižka. Na počátku roku 1945 byl zatčen a vězněn v Brně.
   Společně s Vladimírem Gregorem byl jeden z nejvýznamnějších představitelů hudebně-historiografického výzkumu na Ostravsku. Průkopnické byly rovněž jeho etnologické studie (folklor na Hrčavě). Založil a do roku 1953 vedl Dětský rozhlasový sbor Ostrava. Společně s dirigentem Otakarem Trhlíkem, kterého k orchestru přivedl, se zasadil v roce 1971 o přejmenování Státní filharmonie Ostrava na Janáčkovu filharmonii Ostrava. Zapsal se rovněž významně jako hudební redaktor a režisér. Podílel se autorsky na televizním ztvárnění orchestrální svity Karla Kupky Picassiáda, která byla oceněna na filmovém festivalu v Cannes v roce 1964.


  • čestný občan

   Ostrava (2008)

  • cena města

   Ostrava (2001)


  • vzdělání

   obecná škola v Moravské Ostravě
   gymnázium v Moravské Ostravě, gymnázium v Přívoze (maturita 1942)
   Univerzita Karlova v Praze (1947-1949)
   Masarykova univerzita v Brně (PhDr. 1952)
   Univerzita Karlova v Praze (CSc. 1979)

  • čestný doktorát

   Ostravská univerzita (2005)


  • dílo

   zobrazit Publikace (výběr):

   - Hrčava (1958)
   - Patřili k prvním. Komentované dokumenty a vzpomínky k činnosti Obrany národa na Ostravsku (1994)
   - Těšínsko I-III (společně s J. Štikou) (1997, 2000, 2001)
   - Umělecká hudba v Ostravě 1918-1938 (1997)
   - Život není fráze (1997)
   - Miroslav Klega. Fantasta, intelektuál, muzikant. Sborník vzpomínek, studií a dokumentů (1998)


  • zaměstnání

   horník na dole František v Přívoze (od 1942)
   hudební režisér Čs. rozhlasu v Ostravě a Praze (od 1945)
   vědecký pracovník ve Slezském studijním ústavu v Opavě (1954-1963)
   ředitel Státní filharmonie Ostrava (od 1971 Janáčkovy filharmonie Ostrava) (1963-1973)
   dramaturg Janáčkovy filharmonie Ostrava (1973-1975)
   redaktor vydavatelství Supraphon (1975-1978)
   odborný pracovník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1978-1997)


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img0165.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"
   "Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska "


  • osoby

   Otakar Trhlík


  • sourozenci

   Věra Stolaříková


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 08. 02. 2019