Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  JUDr. Jaroslav Reimoser


  • * 27.12.1905 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 8.12.1964 Praha


  • právník, náměstek ministra pošt, diplomat, významný pražský šachista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny poštovního úředníka Aloise Reimosera (* 1872) a jeho manželky Johanny (* 1880), roz. Vlasákové ve Slezské Ostravě ke staršímu bratrovi Janovi (1904-1979), který se stal uznávaným tanečním teoretikem a zasloužil se o rozvoj tanečního umění v Československu. V polovině roku 1907 byl otec přeložen do svého rodiště Třebíče a celá rodina se přestěhovala s ním.
   Po maturitní zkoušce na Státním gymnáziu v Třebíči v roce 1924 pokračoval Jaroslav Reimoser ve studiích v letech 1924-1929 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení vzdělání přijal místo na ředitelství pošt v Praze, v době okupace a po osvobození pracoval na ministerstvu pošt. Dne 1. září 1952 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí, kde působil v různých funkcích. Od ledna 1955 do července 1960 zastával post velvyslance v Dánsku, později pracoval jako tajemník kolegia MZV, od listopadu 1961 pro Mezinárodní odbor MZV jako specialista na nevládní organizace, těsně před smrtí byl jmenován vedoucím Archivně dokumentačního odboru MZV (od října 1963). Dr. J. Reimoser zemřel počátkem prosince 1964 v Praze.


  • vzdělání

   Státní gymnázium v Třebíči (1916-1924)
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1924-1929)


  • zaměstnání

   Právní ředitelství pošt a telegrafů v Praze (vrchní poštovní komisař, 1935)
   Ministerstvo pošt (náměstek ministra, 1951)
   Ministerstvo zahraničních věcí (v různých funkcích od 1. 9. 1952)

  • odborné a zájmové organizace

   Šachový klub Aljechin Praha


  • sourozenci

   Jan Reimoser


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 25. 07. 2023