Encyklopedie města Ostravy !!!

Jak se dívat na tanec (1947)

  Jan Reimoser


  • * 16.5.1904 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 30.5.1979 Praha


  • taneční teoretik a kritik, historik, překladatel, libretista a pedagog


  • pseudonym

   Jan Rey, JR, jr, Rejnok

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny poštovního úředníka Aloise Reimosera (* 1872) a jeho manželky Johanny (* 1880), roz. Vlasákové ve Slezské Ostravě. V polovině roku 1907 byl otec přeložen do svého rodiště Třebíče a celá rodina, včetně mladšího bratra Jaroslava (1905-1964), se přestěhovala s ním. Jaroslav Reimoser vystudoval práva a stal se vysoce postaveným úředníkem ministerstva pošt a ministerstva zahraničních věcí, později působil také jako velvyslanec v Dánsku.
   Jan Reimoser studoval na Státním gymnáziu v Třebíči, později pokračoval ve vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde uzavřel 8 semestrů a přestoupil na Filozofickou fakultu UK Praha ke studiu estetiky. V září roku 1927 se oženil s tanečnicí a herečkou Evou Vrchlickou ml., roz. Nevolovou (1911-1996) a měli dceru Evu (Reimoserová-Košlerová, 1932-2011), známá česká dramaturgyně, redaktorka, autorka pohádkových her pro rozhlas i televizi. Dceru po rozvodu rodičů vychovával nový manžel E. Vrchlické ml. herec Otomar Korbelář (1899-1976).
   Publikovat články o tanci začal Jan Reimoser již počátkem 30. let v denním tisku (Národní noviny) i odborných časopisech (Divadlo), nejčastěji používal pseudonym Jan Rey. V roce 1930 založil edici Terpsichora. V roce 1936 založil Společnost přátel tance, která zaštiťovala pořádání přednášek, koncertů a diskusních večerů. Roku 1945 stál u založení tanečního oddělení na konzervatoři v Praze, o rok později v Brně. Roku 1949 založil na Akademii múzických umění v Praze katedru tance, jednou z prvních absolventek byla Božena Brodská (1922-2019). Profesorem dějin a teorie tance na AMU byl až do roku 1973, kdy odešel do důchodu, v letech 1956-1970 byl prorektorem AMU. Současně také působil na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, zemřel v květnu roku 1979 v Praze.


  • vzdělání

   Státní gymnázium v Třebíči (od školního roku 1915/1916, ve školním roce 1918/1919 vystoupil ze IV. ročníku)
   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha (matematika a fyzika)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (studium estetiky)

  • jiné pocty

   vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1967)


  • zaměstnání

   Poštovní spořitelna (úředník)
   Akademie múzických umění Praha, katedra tance (do roku 1973)
   Vysoká škola múzických umění Bratislava
   Akademie múzických umění Praha (prorektor, 1956-1970)

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost přátel tance Praha (zakladatel a předseda, 1936)


  • obrazy

   img2349.jpg


  • sourozenci

   Jaroslav Reimoser


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 25. 07. 2023