Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Najzar, Zdroj: Kahan nad černou zemí (1948)

  Josef Najzar


  • * 19.3.1886 Hrabůvka (m. č. Ostravy) – † 11.2.1942 Osvětim (Polsko)


  • pedagog, kronikář, veřejný činitel a kulturní pracovník, Sokol


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: První kronikář Heřmanic (jmenován 24. 6. 1921)

  • zajímavé okolnosti

   Narodil se rodičům Karlovi Najzarovi (Neussarovi) a Veronice Cholevové, kteří uzavřeli sňatek až po jeho narození v únoru 1887 v Hrabůvce. Otec byl synem mlynáře z Hrabové a pracoval jako dělník ve Vítkovicích, maminka byla dcerou výměnkáře z Hrabůvky, kde také Josef Najzar získal základní vzdělání. Maturitní zkouškou v roce 1906 ukončil studia na gymnáziu v Moravské Ostravě. Po složení učitelské zkoušky dospělosti roku 1907 v Příboře nastoupil učitelské místo na obecné škole v Heřmanicích, kde se později stal ředitelem. Následně působil jako ředitel dívčí měšťanské školy na Hladnově.
   Josef Najzar se aktivně zapojil do spolkového a politického života v obci, byl mj. členem obecního zastupitelstva, spoluzakladatelem odboru Slezské Matice osvěty lidové a Sokola v Heřmanicích, byl jeho místostarostou a kronikářem. Působil i jako obecní kronikář v Heřmanicích, vedl první kino v obci.
   Oženil se v srpnu 1918 s Natálií (* 1895), roz. Tvardkovou, dcerou majitele obchodu smíšeným zbožím v Heřmanicích Josefa Tvardka (* 1857) a jeho ženy Aloisie (* 1866). Oba synové J. Najzara Mojmír (* 1919) i Svatopluk (* 1921) šli v otcových šlépějích a stali se učiteli, dcera Alena (* 1923) pracovala jako úřednice.
   Roku 1941 byl J. Najzar zatčen za ilegální činnost při "Sokolské akci", vězněn v Brně a umučen v koncentračním táboře v Osvětimi. Jeho jméno je uvedeno mezi válečnými oběťmi v Národním památníku II. světové války v Hrabyni. Roku 1945 byla po Josefu Najzarovi pojmenovaná ulice v Heřmanicích (původně Na Hlínách – Am Letten). Jeho památka je rovněž připomenuta na rodinném hrobě rodiny Najzarovy a Macákovy na hřbitově v Heřmanicích.


  • vzdělání

   Obecná škola Hrabůvka
   Českém státní gymnázium Moravská Ostrava (maturita 1906)


  • zaměstnání

   Obecná škola Heřmanice (učitel a ředitel)
   Dívčí měšťanská škola Hladnov (ředitel)
   obecní zastupitelstvo Heřmanice (člen)

  • odborné a zájmové organizace

   Slezská Matice osvěty lidové Heřmanice
   Sokol Heřmanice (spoluzakladatel, místostarosta)


  • obrazy

   img2350.jpg


  • děti

   Mojmír Najzar


  • ulice

   Najzarova


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Josefa Najzara
   Zápis v matrice o sňatku rodičů


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 10. 08. 2023