Encyklopedie města Ostravy !!!

Jaromír Richter, Zdroj: Ostravský večerník, 1974

  Jaromír Richter


  • * 10.4.1921 Studénka (o. Nový Jičín) – † 5.5.1997 Ostrava


  • pedagog, hudební teoretik, sbormistr, dirigent, sběratel a vydavatel, režisér ochotnického divadla


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny Arnošta Richtera (* 1892) a jeho ženy Adolfíny (* 1897), roz. Figallové, rodiče byli oddáni v září 1920 farářem Janem Tomáškem ve Studénce. Otec byl továrním zámečnickým dělníkem ve Studénce, později pracoval ve Vítkovicích, maminka byla švadlena.
   Jaromír Richter studoval na reálném gymnáziu v Příboře (o. Nový Jičín), kde získal první základy hudebního vzdělání. V dalším studiu pokračoval na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě, byl žákem prof. Jana Šoupala, který jej pověřoval dirigováním místního sboru. Zpěv studoval u prof. Vaška.
   První učitelské místo získal roku 1946 na tehdejší střední škole v Krásném Poli, kde vyučoval češtinu a hudební výchovu a roku 1950 založil dětský pěvecký sbor Červený květ. Od roku 1964 vedl a řídil rozhlasový dětský sbor (Dětský rozhlasový sbor Ostrava založen roku 1948), zázemí tomuto početnému tělesu poskytl Dům kultury VŽKG (dnes Dům kultury města Ostravy ).
   Sbíral a vydával slezské lidové písně. Spolu s Milanem Salichem sestavili zpěvník Slezské lidové písně z Bílovecka a okolí v úpravách pro školy, soubory a sbory (1963). V rámci působení v Českém rozhlase Ostrava spolupracoval např. s Iljou Hurníkem nebo s Otmarem Máchou. Nerozlučný „tandem“ tvořil s klavíristou a skladatelem Rudolfem Bernatíkem, který dlouhá léta dětský sbor doprovázel. Za svou práci byl mnohokrát oceněn doma i v zahraničí, např. nabídkou členství v The International music Museum London.
   J. Richter byl ženatý s Marií, roz. Blahetovou, která byla dříve sólistkou dětského sboru (Jistebničtí zpěváčci Františka Lyska), studovala zpěv u Ludmily Maškové a tanec u prof. Paříkové spolu se Zdenou Kyselou a Jitřenkou Šumovskou, později se již věnovala jen dětským zpěváčkům sboru jejího manžela.
   Sbormistrovskou činnost ukončil J. Richter v roce 1989, zemřel v Ostravě v květnu roku 1997, téhož roku byla na jeho počest pojmenována ulice v ostravské městské části Krásné Pole, místem jeho posledního odpočinku se stal místní hřbitov.


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Příbor
   Učitelský ústav Slezská Ostrava

  • jiné pocty

   Medaile Komenského, cena ministerstva školství za pedagogické čtení
   Uznání Čs. hudební společnosti za úspěšnou činnost
   Diplom vlády za vynikající pracovní výsledky
   Čestné uznání Čs. televize Ostrava za úspěšnou spolupráci
   Čestné uznání Čs. kulturního střediska ve Varšavě za upevňování česko-polských styků
   Cena Českého hudebního fondu
   Medaile Svazu československých skladatelů a koncertních umělců za vynikající interpretaci a šíření české hudby


  • dílo

   Budování dětského hlasu v souborech i ve škole (1961)
   Slezské lidové písně z Bílovecka a okolí v úpravách pro školy, soubory a sbory (spoluautor zpěvníku, 1963)
   Základy hlasové výchovy v dětských sborech


  • zaměstnání

   Střední škola Krásné Pole (odborný učitel od roku 1946)
   Český rozhlas Ostrava (1964-1989)


  • hrob

   hřbitov Krásné Pole


  • obrazy

   img2351.jpg

   img2352.jpg img2353.jpg


  • osoby

   Ilja Hurník
   Otmar Mácha


  • stavby

   Dům kultury města Ostravy
   28. října 124/2556


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 10. 08. 2023