Encyklopedie města Ostravy !!!

Leopold Číž, Zdroj: Ostrauer Zeitung, 6. 3. 1890

  Leopold Číž


  • * 11.11.1845 Dolní Benešov (o. Opava) – † 4.3.1890 Moravská Ostrava


  • kněz, městský kaplan v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako Leopold Martin Cisch rodičům Martinovi a jeho ženě Josefě, roz. Burdové. Rodiče uzavřeli sňatek v říjnu roku 1840 v Dolním Benešově. Po absolvování osmiletého studia na gymnáziu v Opavě vystudoval bohoslovectví v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze v roce 1873. Do Moravské Ostravy přišel roku 1882, nejprve působil jako kněz, později zastával pozici městského kaplana. Leopold Číž aktivně podporoval mnoho vlasteneckých spolků, byl např. členem Místní školní rady. Zasloužil se o výstavbu a výzdobu Katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě. I když působil v Moravské Ostravě, nezapomněl ani na své rodiště, dne 14. 9. 1877 se zúčastnil slavnostního vysvěcení kaple sv. Kříže v Dolním Benešově, při kterém pronesl kázání.
   Při výkonu kněžského povolání – zaopatřování zemřelých se v únoru 1890 nakazil skvrnitým tyfem. Onemocnění podlehl v necelých 45 letech dne 4. 3. 1890, pohřeb za účasti široké veřejnosti, mnoha duchovních, klášterních sester ze Slezské Ostravy a Vítkovic se konal v odpoledních hodinách ve středu 5. března 1890. Místem jeho posledního odpočinku byl hřbitov v Moravské Ostravě, po jeho zrušení byly ostatky P. Číže přemístěny na Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě a v prosinci 1976 uloženy do společného hrobu ostravských kněží.


  • vzdělání

   Gymnázium Opava
   studium bohoslovectví Olomouc


  • zaměstnání

   kněz a kaplan v Moravské Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Místní školní rada


  • hrob

   Ústřední hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img2365.jpg


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Leopolda Číže


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 31. 08. 2023