Encyklopedie města Ostravy !!!

Domovská karta Otty Fuska, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Otto Fusek


  • * 9.4.1909 Hrušov (m. č. Ostravy) – † 6.4.1987 Frýdek-Místek


  • grafik, akad. malíř, designer


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se rodičům Johannu Fuskovi (1885-1937) a Kristině, roz. Drápalové (* 1881), kteří uzavřeli sňatek až po jeho narození v lednu 1910. Otec se narodil v Zemské porodnici v Brně svobodné Hermíně Fuskové, služebné ze Střílek (o. Kroměříž), která sloužila ve Vídni. O. Fusek měl mladší sestru Annu (* 1913) a mladšího bratra Vlastimila (* 1924), všechny děti se narodily v Hrušově, kde rodina spolu s babičkou Hermínou žila a otec pracoval jako policejní strážník u Obecního policejního úřadu v Hrušově.
   Otto Fusek nastoupil ve školním roce 1920/21 na Měšťanskou chlapeckou školu v Hrušově, později absolvoval Státní odbornou školu textilní ve Frýdku, získal zaměstnání v textilní továrně Lemberger v Místku a dále se soukromě vzdělával u uměleckoprůmyslového výtvarníka prof. Josefa Jaroslava Filipiho (1875-1954) a akad. malíře Václava Bartovského (1903-1961), navštěvoval v Praze odborné přednášky. Podnikl mnoho soukromých i studijních cest do zahraničí (např. Švýcarsko, Holandsko, Belgie, Rakousko).
   Oženil se s Adélou (* 1905), roz. Kachlovou z Místku. Roku 1938 byl na základě konkurzu přijat do ateliéru textilní firmy HPS – Hermann Pollack Söhne, který se přestěhoval z Vídně do Parníku (m. č. České Třebové). V tomto zaměstnání zůstal až do odchodu do důchodu, kdy se vrátil do Frýdku-Místku.
   Dílo O. Fuska zahrnuje olejomalby, akvarely, kresbu a hlavně grafiku. Na zakázku tvořil čestná uznání, pamětní listy a ilustrace pro kalendáře a závodní časopisy. Vystavoval v České Třebové, ve Frýdku-Místku, zúčastnil se několika Výtvarných salónů v Poličce. Zemřel počátkem dubna 1987 v Místku, poslední rozloučení se konalo 10. dubna v obřadní síni Frýdek-Místek.


  • vzdělání

   Měšťanská škola chlapecká Hrušov (od školního roku 1920/21)
   Státní odborná škola textilní Frýdek
   soukromá studia u prof. J. J. Filipiho Frýdek a akad. malíře V. Bartovského Praha

  • jiné pocty

   1. místo v kulturní soutěži Čs. textilních závodů – obor plakát (1949)


  • zaměstnání

   Textilní továrna Lemberger v Místku
   Textilní firma HPS – Hermann Pollack Söhne (později PRIMONA, PERLA, n.p. Ústí nad Orlicí)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU) Pardubice a Ostrava


  • obrazy

   img2377.jpg


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Otty Fuska
   Zápis v matrice o sňatku rodičů


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 31. 08. 2023