Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  JUDr. Ladislav Šálek (Šalek)


  • * 17.06.1898 Přerov – † 05.11.1956 Ostrava


  • advokát, právní poradce, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny odborného učitele a pozdějšího okresního školního inspektora Viléma Šálka. Jeho otec se veřejně angažoval, mj. byl členem přerovské sokolské jednoty.
   Jako člen národní demokracie kandidoval za tuto stranu v parlamentních volbách, byl čestným předsedou krajské organizace mladých národních demokratů. Angažoval se v komunální politice ve Slezské Ostravě, řídil finanční sekci tamního městského úřadu. Byl předsedou Pětileté spořitelny slezskoostravské a v roce 1939 stanul v čele slezskoostravského okresu.
   V rámci činnosti v Moravskoslezské sokolské župě se uplatnil jako právní poradce, spolupořadatel různých kulturních podniků, župních sletů, zájezdů a jiných akcí, např. převzetí rozšířené sokolské župní chaty v Ostravici. Byl též tenoristou župního pěveckého sdružení. Při sloučení ostravské a těšínské župy v roce 1939 byl zvolen náměstkem starosty.
   V důsledku nacistické akce Albrecht der Erste byl v září 1939 zatčen gestapem a odvlečen do koncentračního tábora Oranienburg, na podzim 1940 byl sice propuštěn, ovšem už o rok později byl při protisokolské akci, řízené K. H. Frankem, znovu zatčen a půl roku vězněn v Brně. Po únoru 1948 byl pronásledován komunistickým režimem pro účast na sepsání rezoluce požadující zachování autonomie Čs. obce sokolské.


  • vzdělání

   gymnázium v Přerově (1909–1917)
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1917–1922)


  • zaměstnání

   Okresní soud v Přerově (1922–1923)
   advokátní kancelář JUDr. Janouška v Hlučíně (1923–1924)
   advokátní kancelář JUDr. Bohumíra Šavrdy v Moravské Ostravě (1924–1928)
   samostatný advokát (1928–1948)
   Společné představenstvo komunálních podniků města Ostravy, právní poradce
   Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, n. p., dělník

  • politická orientace

   Československá národní demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   sokolský pěvecký sbor Tyrš v Přerově, dirigent (1918–1919)
   tělocvičná jednota Sokol v Hlučíně
   tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava I, vzdělavatel, člen zábavního odboru
   Moravskoslezská župa sokolská v Moravské Ostravě, člen předsednictva (od 1925), náměstek starosty (1939)
   Okresní péče o mládež v Ostravě
   Čs. červený kříž v Moravské Ostravě, člen předsednictva
   Svaz brannosti
   Svaz osvobozených politických vězňů


  • osoby

   Bohumír Šavrda


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 01. 2024