Encyklopedie města Ostravy !!!

Profesor a ředitel české obchodní akademie v Moravské Ostravě Ing. Dr. Václav Papoušek (1876–1939). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Dr. techn. Václav Papoušek


  • * 03.08.1876 Benešov – † 02.04.1939 Praha


  • pedagog, ředitel školy, veřejný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny hodináře.
   Pod jeho vedením se z české obchodní akademie, založené v Moravské Ostravě teprve roku 1919, stala nejlépe vybavená a největší praktická škola v regionu. V letech 1930–1931 zajistil stavební rozšíření budovy školy na dnešní Českobratrské ulici. Pod jednou střechou zde byly umístěny obchodní akademie, obchodní škola, odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní, drogistiská škola a večerní kurzy. Ve školním roce 1937/38 se její součástí stala veřejná obchodní škola v Mariánských Horách. Počátkem roku 1938 odešel po 33 letech profesorské činnosti do výslužby a následně přesídlil do Prahy.
   Jeho oborem byla chemie, působil jako stálý přísežný znalec pro chemické technologie, potraviny a třísliva při Krajském soudu v Moravské Ostravě.
   Na Ostravsku se veřejně angažoval v sokolském hnutí, byl mj. cvičitelem starších členů Sokola Moravská Ostrava I a vedoucím menšinového odboru, který se staral o několik jednot na Hlučínsku. Činný byl též v oblasti kulturní, národní, osvětové, národohospodářské, sociální a sportovní. Působil v dělnických osvětových sborech, podílel se na činnosti průmyslového muzea pro jižní Moravu v Třebíči. Byl spoluzakladatelem a předsedou spolků podporujících spolupráci zemí Malé dohody. Stál též v čele ostravské pobočky celosvětového křesťanského sdružení mládeže.


  • vzdělání

   česká státní reálka v Praze
   vysoká škola technická v Praze


  • zaměstnání

   veřejná obchodní škola ve Vyškově (1904–1905)
   veřejná obchodní škola v Třebíči (1905– )
   Obchodní akademie v Moravské Ostravě (1923–1938)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek absolventů Obchodní akademie v Moravské Ostravě, čestný člen
   tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava I, cvičitel
   Okresní péče o mládež v Moravské Ostravě
   Československý červený kříž
   Československá ochrana matek a dětí
   YMCA, pobočka v Moravské Ostravě, předseda
   Národohospodářský sbor
   Československo-jugoslávská liga
   Klub přátel Rumunska


  • obrazy

   img2409.jpg


  • ulice

   Českobratrská


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 15. 11. 2023