Encyklopedie města Ostravy !!!

Anton Lux, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Anton Lux


  • * 12.8.1837 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 24.12.1889 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • obchodník, starosta Moravské Ostravy


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Od dětství trpěl těžkou oční chorobou, která se postupem času zhoršovala. Už téměř slepý byl umístěn do Moravskoslezského slepeckého institutu v Brně. Zrak se mu alespoň částečně vrátil po operaci.
   Po otcově smrti (1858) převzal jeho obchod se smíšeným zbožím. Od roku 1867 se aktivně účastnil politického života v Moravské Ostravě. Dne 20. května 1880 byl zvolen starostou Moravské Ostravy. Během jeho funkčního období byla rozšířena síť veřejného školství na území města, zahájena výstavba epidemické nemocnice na Fifejdách a výrazně se zasloužil také o stavbu chrámu Božského Spasitele v Moravské Ostravě.


  • zaměstnání

   obchodník
   člen obecního výboru (1867-1876)
   radní Moravské Ostravy (1876-1880)
   starosta Moravské Ostravy (1880-1888)

  • odborné a zájmové organizace

   živnostenský spolek
   kostelní konkurenční spolek
   okresní silniční výbor
   okresní školní rada
   rakouský ústavní spolek
   člen veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club


  • hrob

   Hřbitov Moravská Ostrava (zrušen)


  • obrazy

   img0704.jpg


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   Hrobka rodiny Lux
   hrobka


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově
   Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka


  • události

   4. 10. 1883
   Slavnostní výkop základů ke kostelu Božského Spasitele v Moravské Ostravě 1881
   Založení německého veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club (1881) 5. 8. 1880
   Povodeň v Moravské Ostravě a okolí v roce 1880


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 20. 12. 2023