Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  JUDr. František Hradečný


  • * 08.04.1863 Frenštát pod Radhoštěm (okr. Nový Jičín) – † 25.08.1906 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • právník, advokát, notář, politik, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny velkoměšťana a právovárečníka.
   Na Ostravsku se zapojil do národních politických aktivit. Účastnil se táborů lidu a veřejných schůzí, na nichž vystupoval též jako řečník. Pobýval a veřejně působil ve Vítkovicích, kde se zasazoval o rozvoj českého národního školství. Byl místopředsedou výkonného výboru Hospodářské a hospodářsko-průmyslové výstavy v Místku (1894). V letech 1896 a 1897 usiloval o poslaneckou kandidaturu v zemských i říšských volbách za venkovský okres ostravsko-místecko-frenštátský. Za tím účelem investoval také do vydávání novin Radhošť a Hlasy z Ostravska. Kandidatura však z důvodu konfliktů s klerikály a představiteli české národní strany nedopadla dobře. Ještě roku 1903 se podílel na záchraně Českého domu ve Vítkovicích, spolkového střediska zdejších Čechů, jemuž hrozil zánik pro finanční dluhy stavebního družstva, které jej vlastnilo. Zřejmě krátce nato přesídlil do jižních Čech. Na Ostravsku nadále vlastnil nemovitý majetek, dům ve Vítkovicích a stavební pozemky v Hrabůvce.
   Trpěl duševní chorobou, která se v posledních letech jeho života zhoršovala.

  • příčina úmrtí

   Spáchal sebevraždu skokem z okna pokoje ve třetím patře hotelu Imperial.


  • vzdělání

   C. k. reálné gymnázium v Přerově (maturita 1882)
   Právnická fakulta české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1882–1887)


  • zaměstnání

   C. k. zemský soud v Opavě, praktikant (1888–1889)
   advokátní kancelář JUDr. Edmunda Palkovského v Moravské Ostravě, koncipient
   samostatný advokát v trestních věcech, Vítkovice (1894–1903)
   notářský substitut v Kašperských Horách
   c. k. notář v Netolicích (1904–1906)

  • politická orientace

   lidová strana

  • odborné a zájmové organizace

   Akademický feriální spolek severovýchodní Moravy, spoluzakladatel, předseda
   Ústřední matice školská, místní odbor pro Vítkovice a okolí, předseda
   Hospodářská jednota pro severovýchodní Moravu v Místku, předseda
   Matice ostravská, náhradník
   Matice místecká, člen výboru
   Matice Českého domu ve Vítkovicích, člen výboru


  • partneři

   Augustina Hradečná (Hullová)


  • děti

   Bohumila Hradečná
   Vladimír Hradečný
   Bohumila Glazarová (Hradečná)


  • sourozenci

   Vladimír Hradečný


  • stavby

   Imperial Hotel Ostrava
   Tyršova 6/1250


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 15. 11. 2023