Encyklopedie města Ostravy !!!

Karl Hochstetter, podnikatel, zakladatel chemické továrny v Hrušově (1818–1880). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Karl Hochstetter


  • * 11.03.1818 Brno – † 22.11.1880 Wien (Rakousko)


  • botanik, chemik, podnikatel v chemickém průmyslu


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Při náhodném setkání během léčebného pobytu v Karlově Studánce (okr. Bruntál) se seznámil s Josefem Mariou von Millerem zu Aichholz, majitelem velkoobchodu a peněžního ústavu ve Vídni. Dohodli se na společném založení továrny na sodu v Hrušově (m. č. Ostravy). Místo mělo výhodnou polohu na železničním spojení se solnými doly v haličské Wieliczce. V roce 1850 zakoupili pozemky, o rok později započala výstavba chemické továrny, která byla uvedena do provozu 1851–1852 jako První rakouská továrna na sodu (Erste österreichische Sodafabrik). Díky svým odborným znalostem z oboru chemie byl pověřen technickým řízením podniku. Brzy byla v blízkosti hrušovské chemičky postavena také továrna na výrobu kameninových nádob, potřebných k přepravě a skladování kyseliny solné. Hrušovskou továrnu řídil osobně až do roku 1866, kdy přesídlil do Vídně.


  • obrazy

   img2412.jpg


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Theodor Hochstetter


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 15. 11. 2023