Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Biskup Stanislav I. Thurzo


  • * asi 1470 Krakov (Polsko) – † 17.4.1540


  • olomoucký biskup


  • zajímavé okolnosti

   Asi v roce 1470 se narodil olomoucký biskup Stanislav Thurzo.
   Jeho rodiče pocházeli z Uher, z německého kupeckého rodu Thurzů. V době svého episkopátu v letech 1497–1540 upevnil moc olomouckého biskupství na severovýchodní Moravě tím, že trvale spojil hukvaldské panství s biskupskými statky. Měl mimořádně živý zájem o prosperitu Moravské Ostravy a osobně se angažoval při řešení hraničních sporů, v nichž pevně hájil zájmy města. Za jeho působení došlo k polepšení moravskoostravského městského znaku, když k figuře koně byla přidána zlatá růže z rodového biskupského znaku. Jednalo se o vyjádření konkrétní historické situace, neboť právě biskupovi Stanislavovi Thurzovi se konečně podařilo vyplatit Moravskou Ostravu ze zástavy.
   Zemřel 17. 4. 1540.


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • události

   7. 11. 1531
   Dohoda Jana Sedlnického z Choltic s biskupem Stanislavem Thurzem z roku 1531 24. 2. 1525
   Listina biskupa Stanislava Thurza, kterou nařídil moravskoostravským opravovat zdi, příkoky, parkány atd. potřebné k obraně (1525) 13. 6. 1523
   Biskup Stanislav Thurzo udělil ostravským soukeníkům právo cejchovat sukna (1523)


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 05. 12. 2023