Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Jindřich František Kalivoda


  • * asi 1661 Moravská Ostrava – † 13.6.1730 Moravská Ostrava


  • purkmistr města Moravské Ostravy v letech 1699–1714, zlatnický mistr


  • zajímavé okolnosti

   Jindřich František Kalivoda patřil k bohatým měšťanům, vlastnil velkoměšťanský dům č. 15 na radniční straně náměstí. Mistrovskou zkoušku složil v Nise (Polsko) v roce 1687 a poté byl přijat jako zlatnický mistr v Moravské Ostravě za člena zlatnického cechu v Nise. Od té doby řemeslo vykonával nepřetržitě až do své smrti v roce 1730. Podle niské matriky zlatníků se u Kalivody vyučili nejméně 4 zlatníci. V rodinné tradici pokračoval také jeho syn František Kalivoda.


  • zaměstnání

   zlatnický mistr
   purkmistr města


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 11. 12. 2023