Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Anderka, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Alois Anderka


  • * 25.6.1825 Nové Lublice (okr. Opava) – † 7.4.1886 Moravská Ostrava (m.č. Ostrava)


  • majitel špeditérství, starosta Moravské Ostravy, vlastník realit


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V době jeho působení v čele města Moravské Ostravy vyústilo napětí mezi Rakouskem a Pruskem ve válečný konflikt. Po porážce rakouského vojska v bitvě u Hradce Králové v červenci 1866, dorazily do Moravské Ostravy dva regimenty pruské okupační armády. Pruský civilní komisař Selchow určil na místo okresního hejtmana Aloise Anderku jako prozatímního zástupce vybaveného mimořádnými pravomocemi. V tomto období se Anderka snažil řešit četné spory mezi vojskem a obyvatelstvem, a zasloužil se o odvrácení hrozby uvalení kontribucí na město, za což byl po uzavření míru vyznamenán císařem. Nelze však také opomenout jeho aktivity ve funkci starosty města, kdy se mu podařilo dosáhnout např. povolení ke zřízení tzv. hlavní školy (1868), zavedení plynového osvětlení (1870), založení nového městského hřbitova (1871) a vybudování přípojky městského vodovodu z Vítkovic.
   Byl také majitelem několika realit: domu č. p. 25 (dnes již zbořeném, na jehož místě stojí objekt býv. Domu obuvi) na Hlavním náměstí (dnes Masarykovo náměstí), kde také s rodinou bydlel, domů č. p. 114 a 115 (oba demolovány asi v r. 1906) na Pittlerské ulici (dnes ul. Na Hradbách) a pozemků v Mariánských Horách.


  • zaměstnání

   účetní firmy Sehnewald a Frankl, špeditérství v Bílsku (později jeho spolumajitel)
   člen obecního výboru Moravské Ostravy (1861–1886)
   obecní radní (1861–1864, 1879–1885)
   starosta města Moravská Ostrava (1864–1873)
   okresní hejtman (1866)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda spolku ostravských právovárečných měšťanů (1858)
   člen okresního silničního a kostelního konkurenčního výboru
   člen okresní školní rady


  • obrazy

   img0742.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Anderková (Lamichová)
   Leokadie Anderková (Lavičková)


  • ulice

   Masarykovo náměstí
   Na Hradbách


  • události

   26. 2. 1897
   Vypsání konkurzu na místo ředitele a na další posty v městské nemocnici v roce 1897 24. 7. 1866
   Pruská okupace Moravské Ostravy v roce 1866


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 29. 06. 2021