Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Antonín Žídek (Schiedek)


  • * 18.1.1801 Háj ve Slezsku (o. Opava) – † 13.7.1867 Moravská Ostrava


  • ranhojič


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Po úspěšně ukončených studiích medicínsko-chirurgického oboru v Olomouci nastoupil v roce 1826 na místo vrchnostenského ranhojiče pro polskoostravské panství a v roce 1831 pro panství šenovské. Současně vykonával v Těšíně funkci krajského kriminálního ranhojiče a v Moravské Ostravě působil jako odborný správce filiálního vojenského špitálu. V roce 1848 se stal druhým městským ranhojičem v Moravské Ostravě. Pro svou obětavost i přístup byl u pacientů velmi oblíben. Po přesídlení z Polské do Moravské Ostravy si otevřel praxi ve svém měšťanském domě na Vítkovickém předměstí.


  • vzdělání

   C. k. Františkova univerzita v Olomouci


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • osoby

   Eduard Kremer


  • děti

   Angela Kremer (Schiedek)


  • události

   25. 12. 1837
   Pitva Mariany Máchové


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 13. 12. 2023