Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Rudolf Sauer


  • * 17.4.1828 Vídeň (Rakousko) – † 29.11.1909 Moravská Ostrava


  • báňský odborník


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Rudolf Sauer od roku 1852 až do své smrti působil v Moravské Ostravě. Zasazoval se o zlepšení vybavení dolů, třídíren uhlí i koksoven strojním zařízením, z nichž některé sám projektoval a tím povznesl do té doby primitivní dolování v ostravsko-karvinském revíru na vyšší úroveň. Zasloužil se také o zvýšení obytného standardu v některých hornických koloniích. Vedle praxe báňského inženýra, činnosti vědecké a odborné, vyvíjel i značnou politickou aktivitu. V letech 1876–1905 byl členem moravskoostravského městského zastupitelstva a řídil jeho technickou sekci, stál v čele Hornicko-hutnického spolku v Moravské Ostravě a dal podnět k založení spořitelního a záloženského konsorcia Rakousko-uherského úřednického sdružení pro Moravskou Ostravu a okolí.


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 13. 12. 2023