Encyklopedie města Ostravy !!!

Eduard Hořovský. AMO, Sbírka fotografií

  Eduard Hořovský


  • * 22.10.1831 Příbram – † 25.2.1898 Vídeň (Rakousko)


  • montanista, filolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Děd, otec i strýc byli absolventy báňské akademie v Banské Štiavnici. Sám Eduard Hořovský pracoval jako báňský inženýr a ředitel dolů ve službách důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova v Polské Ostravě a poté u Doubravsko-orlovského horního těžířstva. V závodech zaváděl nové metody práce, které zvyšovaly efektivitu i bezpečnost těžby. Neobvyklá kombinace zájmu o techniku a filologii výrazně ovlivnila směr jeho vědecké práce. V 70. letech 19. století vydal třísvazkový spis O způsobech dobývání kamenného uhlí dle anglických, francouzských a německých zpráv a Slovník hornického názvosloví. K jeho nejlepším pracím patřil Německo-česko-ruský hornický a hutnický slovník z roku 1890, který obsahoval 19 000 vědeckých a technických výrazů. Právem je řazen mezi zakladatele české odborné hornické terminologie.


  • vzdělání

   V letech 1842–1850 absolvoval Akademické gymnázium v Praze, poté nastoupil studium na báňskou akademii v Banské Štiavnici, avšak studium ukončil v roce 1854 na montanistickém učilišti v Příbrami


  • dílo

   Svým nákladem vydal v roce 1876 odbornou publikaci v češtině O způsobu dobývání kamenného uhlí
   Opět svým nákladem v roce 1890 vydal Německo-česko-ruský hornický a hutnický slovník


  • zaměstnání

   báňský inženýr a ředitel dolů ve společnosti Severní dráha Ferdinandova v Polské Ostravě a poté u Doubravsko-orlovského horního těžířstva.


  • obrazy

   img2420.jpg


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 13. 12. 2023