Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Franz Kremer


  • * 5.10.1804 Moravská Ostrava – † 1.5.1874 Moravská Ostrava


  • starosta Moravské Ostravy


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1837 vykonával moravskoostravský měšťan Franz Krermer funkci radního a policejního komisaře v rámci ostravského magistrátu. 29. dubna 1850 se stal prvním starostou Moravské Ostravy, zvoleným na základě prozatímního obecního zřízení ze 17. března 1849. Již předtím Jeho volební období mělo skončit v roce roce 1854, v důsledku nástupu tzv. Bachova absolutismu se však další volby nekonaly a F. Kremer setrval v úřadě až do roku 1861, kdy byly po obnovení ústavnosti vypsány nové obecní volby. I poté působil v obecní samosprávě jako radní a zástupce starosty až do roce 1864.
   V roce 1867 sepsal Leitfaden zur Verfassung einer Geschichte der Stadt Mär.-Ostrau (Rukověť k sestavení dějin města Moravské Ostravy), čímž dal významný podnět k dalšímu bádání na tomto poli.
   Jeho synem byl lékař a komunální politik Eduard Kremer.


  • dílo

   Leitfaden zur Verfassung einer Geschichte der Stadt Mär.-Ostrau (Rukověť k sestavení dějin města Moravské Ostravy), 1867


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • osoby

   Eduard Kremer


  • děti

   Eduard Kremer


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023